GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

07/03/2023 - Fase 1 Vervoer op maat in Antwerpen vanaf 1 juli

ANTWERPEN -Vanaf juli meer bussen en veranderende trajecten tussen Antwerpen en het noorden van de provincie

De Lijn lanceert in juli een nieuw openbaar vervoerssysteem, waarbij basisbereikbaarheid centraal staat. Dat betekent dat er meer openbaar vervoer komt op die plekken waar de vraag het grootst is. In de Antwerpse regio zal in eerste instantie vooral in de regio tussen de stad, de grens met Nederland en de Noorderkempen een en ander veranderen.

De bedoeling van de omwenteling is om het openbaar vervoer te versterken op drukke assen en vervoersknooppunten te creëren, die de overstap van het ene naar het andere vervoersmiddel vergemakkelijken. Via ‘Hoppinpunten’, zeg maar een mobiliteitscentrale, kan de reiziger verschillende vormen van mobiliteit combineren om het volledige traject af te leggen.

Een rit met trein, tram of bus kan op die manier gecombineerd worden met een voor- of natraject. Bijvoorbeeld met een (deel)fiets of auto, een taxi of de flexbus. 

De eerste fase start in juli en de volledige operatie moet begin januari 2024 klaar zijn.

De vernieuwing bestaat uit drie vervoerslagen. 

Er is een kernnet dat zorgt voor verbindingen tussen grote woonkernen en centraal gelegen plekken, zoals scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra.

Daaronder komt een aanvullend net dat bestaat uit de bussen tussen kleinere steden en gemeenten. Ook het woon-werkverkeer en het woon-schoolvervoer dat alleen tijdens de spitsuren bestaat, kan deel uitmaken van dit net.

Tot slot is er Vervoer Op Maat (VOM). “Dat kan een buurtbus zijn of een collectieve taxi, die reizigers op afroep vervoert. Maar ook deelmobiliteit of vervoer voor mensen met een beperking vallen hieronder. Deze vorm van vervoer kan worden gereserveerd via de ‘Hoppincentrale.

Wat verandert er in de regio?

Bij de eerste fase, die ingaat op 1 juli, verandert er in de Vervoersregio Antwerpen, die zich uitstrekt van Essen tot Boom en van Beveren tot Malle, vooral in het noorden een en ander. Onder meer de frequentie van de sneldiensten over de A12 verdubbelt. Dat zijn de lijnen 771 Antwerpen – Berendrecht – Zandvliet en de lijn 776 Antwerpen – Stabroek – Putte.

Verder komt er onder meer een hervorming van de lijnen 650 (Kapellen – Merksem – Luchtbal) en 651 (lokale lijn in Merksem). Bus 650 wordt ingekort tot iets voorbij het ziekenhuis Palfijn. Bus 651 wordt opgenomen in een nieuwe lijn 99, die Luchtbal en Merksem bedient en beide elk uur verbindt.

Het is de bedoeling dat in mei, via onder meer stickers aan halteplaatsen, de reizigers op de hoogte gebracht worden van wat er verandert. Er zijn halteplaatsen die verdwijnen of verplaatst worden. Ook wanneer een bus vanaf juli een ander traject volgt, zal dat gecommuniceerd worden.

Over heel Vlaanderen zullen 25.000 haltes aangepast wordenIn totaal wordt 40% van de reiswegen aangepast in de volgende twee jaar. “Het komt erop neer dat twee derde van het net verandert. 


Top