GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25/11/2022 - Wallonië: nieuwe maximumprijzen voor taxivervoer

Gemiddelde stijging van 15% ten opzichte van 2014

In Vlaanderen worden momenteel geen maximumtarieven meer opgelegd. In Wallonië wel. In Brussel wordt zowel een minimum- als een maximumtarief opgelegd.

De nieuwe maximumprijzen voor taxidiensten in Wallonië werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 november.

Die maximumprijs werd al meer dan 8 jaar niet meer aangepast voor de Waalse taxi’s.

De nieuwe verhoging komt overeen met ongeveer + 15% van de verschillende onderdelen van het bestaande tarief.

Dit ligt ruim onder de evolutie van de kostenstijging, die volgens de tabellen van de administratie 25% bedraagt sinds 2008 en bij de laatste stijging in 2014 werd slechts een verhoging van 8% van het Waalse maximumtarief toegepast.  GTL had daarom een verhoging van 23% gevraagd

Maar de Waalse regering heeft wel beloofd om met GTL een mogelijke jaarlijkse indexering bespreken in het kader van de hervorming van het Waals taxidecreet van 2007, die momenteel voorbereid wordt. 

Hier vindt u een link naar het besluit van de Waalse regering van 27 oktober 2022

In de lokaliteiten waar het perimeterstelsel niet wordt toegepast

De maximumprijzen, fooi en belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, voor het vervoer van personen met taxi's, worden als volgt vastgesteld:

1° opnemingsbedrag : 3.00 euro;
2° kilometerprijs : 1.55 euro per beladen kilometer;
3° wachtgeld : 37.00 euro per uur;
4° forfaitaire toeslag voor nachtritten : 2.90 euro.

De afstand mag worden berekend vanaf het vertrek van de garage of de standplaats tot de terugkeer op dezelfde plaats. De afstand zonder passagier dient langs de kortste weg te worden afgelegd.

Tarief I of Tarief II wordt toegepast naargelang de klant het voertuig verlaat of niet. De chauffeur moet vergewist zich van de bedoelingen van de klant voordat het hogere tarief wordt geactiveerd.

In de gemeenten  waar het perimeterstelsel wordt toegepast

De maximumprijzen, fooi en belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, voor het vervoer van personen met taxi's, worden als volgt vastgesteld:

1° opnemingsbedrag : 2.80 euro;
2° kilometerprijs : 1.90 euro per beladen kilometer;
3° wachtgeld : 37.00 euro per uur;
4° forfaitaire toeslag voor nachtritten : 2.90 euro.

De afstand mag worden berekend vanaf het instappen van de klant tot het uitstappen van de klant binnen de perimeter. Indien de klant buiten de perimeter uitstapt, mag de terugrit tot de perimeter worden aangerekend, met dien verstande dat de terugrit langs de kortste weg moet geschieden.
Wanneer het voertuig de perimeter verlaat, bedraagt het tarief ten hoogste het dubbele van het tarief dat binnen de perimeter wordt aangerekend, tenzij de klant, die het voertuig niet verlaat, wordt teruggebracht naar een punt binnen de perimeter.

In dat geval schakelt de chauffeur de bedieningsinrichting van het hogere tarief bij het verlaten van de perimeter en zorgt hij ervoor dat, alvorens in te schakelen, de eindbestemming van de klant bekend is.
Het opnemingsbedrag geeft recht op het thuis afhalen binnen een straal van 2.000 meter, gerekend vanaf de dichtst bijgelegen standplaats van de exploitant.

Commerciële kortingen

De exploitanten kunnen commerciële kortingen aan de klant toepassen.


Top