GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18/01/2022 - Federale steun zelfstandigen (coronavirus): Overbruggingsrecht bij omzetdaling en bij quarantaine

Overbruggingsrecht omzetdaling


Bij omzetdaling van 40%.

In welke situatie?

Je komt in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij omzetdaling als je in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt, een omzetdaling kan aantonen, ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019. Je moet duidelijk de link tussen het omzetverlies en de COVID-19-crisis motiveren.

  • In de periode van 1 januari tot en met 30 september 2021: de omzetdaling moet minstens 40% bedragen.
  • In de periode van 1 oktober tot en met 30 november 2021: de omzetdaling moet minstens 65% bedragen.
  • In de periode van 1 december 2021 tot en met 31 maart 2022: de omzetdaling moet minstens 40% bedragen.

Aanvraagprocedure

Het overbruggingsrecht moet je aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

Je moet elke maand opnieuw een aanvraag indienen, met vermelding van de noodzakelijke omzetcijfers.

De aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 moet uiterlijk op 30 maart 2022 zijn ingediend.
De aanvraag voor de maanden oktober, november en december 2021 moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn ingediend.
De aanvraag voor de maanden januari, februari en maart 2022 moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn ingediend.

Bij quarantaine of zorg voor een kind  (link).

Deze maatregel wordt eveneens verlengd tot 31 maart 2022.


Top