GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

06/01/2021 - Vlaanderen: nieuwe voertuigcategorieën onder T-plaat vrijgesteld van ecoscore-eisen

Minibusjes aangepast vervoer PBM en bepaalde voertuigcategorieën voor ceremonieel vervoer 

Minister Lydia Peeters ondertekende op  21.12.2020 een nieuw Ministerieel besluit over de Emissienormen voor ceremonieel vervoer en vervoer van Personen met mobiliteitsbeperkingen.

Daarin worden volgende voertuigcategorieën onder vergunning IBP vrijgesteld van de voorwaarden inzake emissienormen, van het Vlaams decreet individueel bezoldigd personenvervoer:

Ceremonieel vervoer

Cumulatieve voorwaarden:

  • Voertuig wordt uitsluitend ingezet voor ceremonieel vervoer
  • Voertuig is al meer dan veertig jaar in gebruik, te rekenen vanaf hun bouwjaar;

Om van deze uitzondering te genieten, moet de aanvrager kunnen aantonen dat het voertuig wegens zijn exclusiviteit of zijn historische of culturele betekenis een waardevolle toevoeging is aan het aanbod van ceremonieel vervoer en dat het niet mogelijk is om dit voertuig aan te passen aan de geldende emissienormen zonder zijn exclusiviteit of zijn cultuurhistorische waarde te schaden.

De aanvraag wordt ingediend bij het departement mobiliteit (meer info volgt)

Vervoer van personen met verminderde mobiliteit

Cumulatieve voorwaarden:

  • Voertuig wordt uitsluitend ingezet voor het vervoer van personen met verminderde mobiliteit.
  • Voertuig heeft meer dan vijf zitplaatsen en is van type “minibus”.

KB  15 maart 1968 – Definitie “minibus”:  elk voertuig van de categorie M1 ontworpen en gebouwd voor het vervoer van personen, dat bij gebruik voor het bezoldigde vervoer van personen, ten hoogste acht plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet meegerekend, en dat is voorzien van een koetswerk van hetzelfde type als dat van bestelwagens of autobussen

Wettelijke basis

Ministerieel besluit 21.12.2020 Emissienormen voor ceremonieel vervoer en vervoer PBM.pdf

 

 

 

 

Top