GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

12/04/2023 - Raad van State heeft uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet vernietigd

Gemeenten mogen tijdelijk geen vergunningen en bestuurderspassen afleveren. Huidige vergunningen en bestuurderspassen blijven wel van kracht.

Vandaag hebben alle gemeentebesturen in Vlaanderen de boodschap ontvangen dat zij tijdelijk geen taxivergunningen, noch bestuurderspassen, mogen afleveren.

De Raad van State heeft namelijk het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet vernietigd vanwege procedurele redenen.

Bedrijven kunnen momenteel ook geen nieuwe voertuigen inschrijven.

Ook  bestuurderspassen worden momenteel niet uitgereikt.

Momenteel kunnen we niet inschatten hoe lang de gemeenten geen vergunningen en bestuurderspassen mogen afleveren en wat de vervolgstap zal zijn. De huidige vergunningen en bestuurderspassen blijven wel van kracht.

Om de zaken terug in orde te brengen, heeft de Vlaamse Regering vandaag (12 april 2023) al de eerste stap gezet met de principiële goedkeuring van een aangepast besluit en zal hoogdringendheid inroepen bij de volgende stappen.

Opgelet: het decreet van 29.03.2019 werd niet vernietigd; het gaat hier enkel om de vernietignig van het uitvoeringsbesluit van dat decreet (BVR van 29.09.2019). 

Dit is dus geen terugkeer naar de oude reglementering (decreet van 2001-Besluit van 2003). 

Het decreet van 2019 blijft met andere woorden van toepassing, inclusief de vergunningen en bestuuderspassen die  in het kader van dat decreet uitgereikt werden.

Zie ook de website:  https://www.vlaanderen.be/taxi :

Aanvraag taxivergunningen en bestuurderspassen tijdelijk niet mogelijk

Op 30 maart 2023 werd het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet vernietigd door de Raad van State na een verzoekschrift tot nietigverklaring vanuit de taxisector zelf (*) Het besluit werd vernietigd om zuiver procedurele redenen. Er liggen dus geen inhoudelijke redenen aan de grondslag.

Concreet betekent dit dat de exploitatievoorwaarden van het besluit, maar ook de procedures voor het verkrijgen van vergunningen en bestuurderspassen, momenteel niet langer van kracht zijn. Tot een nieuw besluit van kracht is, vraagt de Vlaamse overheid aan elke stad en gemeente om geen nieuwe bestuurderspassen of vergunningen af te leveren aan taxibestuurders of -exploitanten. Daar zijn door het arrest op dit moment juridische risico’s aan verbonden.

De Vlaamse overheid stelt alles in het werk om in het belang van de sector zo snel mogelijk een aangepast besluit in werking te laten treden. De Vlaamse Regering heeft daarvoor vandaag (12 april 2023) al de eerste stap gezet met de principiële goedkeuring van een aangepast besluit en zal hoogdringendheid inroepen bij de volgende stappen.

Hieronder vindt u een overzicht van de impact:

  • Op dit moment gelden geen vereisten voor het voertuig (milieu, inrichting, taximeter …)en voor de dienstverlening (taalvereisten, verlenen van vervoerbewijs …).
  • De perimeter rond de standplaatsen én rond de luchthaven Brussels Airport is ook vernietigd. Straattaxi’s kunnen nu dus tijdelijk stationeren aan en rond die locaties, maar niet op de standplaatsen.
  • Het decreet individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) blijft bestaan. Het is dus nog altijd vereist om een IBPV-vergunning en een bestuurderspas te hebben vooraleer je een taxidienst kan uitvoeren in Vlaanderen.
  • Taxibestuurders en -exploitanten die al een bestuurderspas en vergunningen hebben, kunnen en mogen hun job blijven uitoefenen conform het decreet individueel bezoldigd personenvervoer. Hun vergunningen en bestuurderspassen blijven geldig.

(*) Het is inderdaad zo dat GTL en de vakbonden in 2019 naar de raad van state waren gestapt omwille van een aantal te strenge verplichtingen die door de nieuwe reglementering opgelegd werden, met name:

  • Nieuwe strenge taalvereisten voor de bestuurders;
  • Nieuwe strenge milieunormen waaraan de voertuigen (ecoscores) voor bezoldigd personenvervoer moeten voldoen;
  • Het feit dat het Besluit verschillen in behandelingen tussen de straattaxi’s en de standplaatstaxi’s creëerde.

Maar de Raad van State heeft de sector niet gevolgd en heeft ook niet om die redenen het besluit vernietigd; wel omwille van het niet naleven van een aantal vormvereisten door de wetgever (Vlaamse regering).

Ondertussen hebben de taxibedrijven sinds 2020 de strenge ecoscores moeten naleven bij aankoop van nieuwe voertuigen en moeten de taxichauffeurs, die nog op basis van een A2-attest (basiskennis Nederlands) hun bestuurderspas ontvingen, tegen juli 2024 het zwaardere B1 (treshold 1 en 2) attest afleveren (daarvoor dienen ze nog een mondelinge en schriftelijke proef af te leggen).


Top