GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

31/03/2023 - Kabinet en departement MOW overwegen lagere verghoging van de ecoscores IBP

Tot op heden is het nog voorzien dat de ecoscores een stuk hoger zullen zijn voor taxivoertuigen die ingeschreven worden vanaf 1 januari 2025.

GTL nam op 28/3 deel aan een vergadering vmet het kabinet van minister Peeters en met het de Vlaamse administratie voor MOW

De Vlaamse overheid heeft een analyse laten uitvoeren om om na te gaan of er voldoende aanbod is aan gepaste voertuigen zijn dat aan de geldende en toekomstige drempelwaarden van de ecoscores voldoet. Die analyse wees uit dat er voor alle categorieën effectief voldoende aanbod is voor de huidige drempels, maar dat de drempels die voor 2025 in de Vlaamse reglementering staan, bij het huidige aanbod een de facto verplichting van elektrische voertuigen (EV) inhouden voor de categorie van de minibussen. Voor de taxi’s met 7 zitplaatsen zijn er nog niet-EV alternatieven, maar het aanbod is ook hier vrij beperkt. 

De verplichting voor de taxisector tot zero emissie voertuigen, in de praktijk EV’s, is eigenlijk pas voorzien voor 2030.

GTL maakte de bezorgdheden van de taxisector over.

De beslissing ligt in handen van de minister en de Vlaamse regering. We zullen u op de hoogte houden van de beslissing.

Top