GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

03/02/2023 - Europa: Ontwerp richtlijn over het statuut van platformwerkers

Stemming Europees Parlement om schijnzelfstandigen bij werk voor digitale platforms aan banden te leggen

De plenaire vergadering van het Europees Parlement heeft gisteren igroen licht gegeven om met de Raad te onderhandelen over de ontwerptekst over nieuwe regels voor de herclassificatie van platformwerknemers. Het Parlement is de juiste richting ingeslagen door het toepassingsgebied van de richtlijn inzake platformwerknemers te beperken tot de echte digitale platformen.

De IRU steunt al lang het initiatief van de EU om een einde te maken aan praktijken die in strijd zijn met Europese waarden en gevestigde nationale belasting- en socialezekerheidsstelsels. De nieuwe richtlijn heeft tot doel de arbeidsomstandigheden en rechten van gig workers in de Europese Unie te verbeteren.

De steun die het Parlement gisteren gaf aan de aanpak van de commissie EMPL om de juiste lijn te trekken tussen echte platforms en reguliere EU-ondernemingen is een positief teken.

Nu de leden van het Europees Parlement zich voorbereiden op de onderhandelingen met de lidstaten, verwelkomt de IRU de focus van het Parlement op het werkelijke probleem: digitale arbeidsplatforms die zich niet aan de regels houden.

Volgens de IRU is de stemming van gisteren een belangrijke overwinning voor diensten van bezoldigd vervoer in de bredere sector. Zij kunnen traditionele arbeid en zelfstandige arbeid blijven combineren op een evenwichtige manier en met volledige inachtneming van de bestaande sociale en fiscale regels.

Het Europees Parlement heeft erkend dat bestaande modellen niet mogen afgeschaft worden, alleen vanwege enkele misbruiken en wanpraktijken. De nieuwe digitale spelers moeten gewoon de bestaande regels naleven.

Dit is een overwinning voor de bestaande taxicentrales, die voor het eerst erkend worden als niet behorend tot de zogenaamde ride-hailing platformen. 

De artikelen 4 en 5 in dit voorstel van richtlijn over het wettelijk vermoeden dat er bij werk voor digitale platformen sprake is van een werknemersrelatie, zou in latere onderhandelingen met de Raad nog moeten verbeterd worden.

Top