GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24/07/2022 - Brusselse taxihervorming: Vervoort stuurt uitvoeringsbesluit naar Raad van State

De Regering gaat voor een plafond van 3.250 voertuigen, voor GTL en de sociale partners was 2.600 een absoluut maximum

De Brusselse regering heeft woensdag het voorontwerp van uitvoeringsbesluit, dat de subcategorieën van taxidiensten en de quota en tarieven die erop van toepassing zijn, in tweede lezing goedgekeurd. Minister-president Rudi Vervoort stuurt de tekst nu door naar de Raad van State, die 30 dagen de tijd heeft om advies uit te brengen.

Bron: Belga

Daarmee lijkt de timing van de taxihervorming behouden, minister-president Rudi Vervoort maakt zich sterk dat de kalender behouden blijft. Op 22 oktober loopt de sparadrapsordonnantie af en moet de taxi-ordonnantie in werking treden. Daarvoor moest het uitvoeringsbesluit voor het zomerreces naar de Raad van State gestuurd worden, na de goedkeuring door de Brusselse regering in tweede lezing. Dat is woensdag gebeurd.

 Vermits de Raad van State haar advies binnen 30 dagen moet leveren, kan de regering het uitvoeringsbesluit na het zomerreces definitief goedkeuren, waardoor de hervorming van kracht kan worden.

Commentaar van GTL:

Het Brussels ontwerpbesluit voorziet een verhoging van het plafond naar 3.250voertuigen

  • 1.425 "klassieke" taxi's (zogenaamde "standplaatstaxi's") en 
  • 1.825 "straattaxi's" die via digitale platformen werken,  ten opzichte van de huidige 2.725 vergunningen (1.300 taxi's en 1.425 VVB's). 

Zowel de vertegenwoordigers van de bestaande taxibedrijven als de verdedigers van de platformen  (Uber, Heetch)  hebben echter kritiek op de goedgekeurde  teksten.

 De bestaande taxibedrijven klagen vooral over de veel te sterke verhoging van het plafond voor het aantal toegelaten voertuigen.  Zij waren voorstander van het behoud van het huidig aantal vergunde1.300 "klassieke" taxi's met daarbovenop een officialisering van de 1.300 Brusselse VVB-vergunningen die al in omloop zijn, wat zou neerkomen op 2.600 voertuigen voor de hoofdstad.  Maar in de tekst die nu naar de Raad van State gaat, gaat het om 3.250 voertuigen en krijgen met andere woorden ook de vele VVB-chauffeurs die met een Waalse of Vlaamse VVB-vergunning illegaal in Brussel gewerkt hebben, een Brusselse straattaxivergunning. Dat leidt tot een overaanbod aan vervoerders, om nog rendabel te kunnen werken in de hoofdstad. 

Voor de coronacrisis was de Brusselse markt al verzadigd...

Top