GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

06/12/2021 - Opnieuw Vlaamse steunmaatregelen

Steun bedraagt 5% van de omzet uit het laatste kwartaal van 2019 mits forse daling omzet.

Vlaams Beschermingsmechanisme

Er komt opnieuw een Vlaams Beschermingsmechanisme voor de bedrijven die getroffen worden door de verstrengde coronamaatregelen die sinds 20 november genomen worden. De details moeten nog gepubliceerd worden, maar de steun zal de volgende modaliteiten kennen: 

 • De steun zal 5% bedragen van de omzet uit het laatste kwartaal van 2019. De steun wordt wel begrensd tot: 
  • 11.250 euro voor ondernemingen tot 10 werknemers,
  • 22.500 euro voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers
  • 60.000 euro voor ondernemingen met 50 of meer werknemers.
 • De steun zal daarnaast ook beperkt worden tot de bedrijven die getroffen zijn door de coronamaatregelen die de overheid sinds 20 november heeft genomen. Daarvoor zal gewerkt worden met een limitatieve lijst van nacecodes. op die lijst zullen onder meer de eventsector, discotheken, feestzalen, bus- en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus, bioscopen, professionele indoorsportclubs,... terug te vinden zijn. Let wel op: er wordt enkel rekening gehouden met de RSZ - of BTW-nacecodes die in de KBO aan jouw onderneming werden toegewezen!
 • Ondernemingen die op de lijst van nacecodes staan, zullen enkel steun krijgen als er sprake is van een omzetverlies: 
  • verplicht gesloten ondernemingen moeten geen omzetverlies bewijzen;
  • wie niet verplicht gesloten is, moet een dubbel omzetverlies aantonen: minstens 30% omzetverlies in het laatste kwartaal van 2021 in combinatie met een omzetverlies van minstens 60% in de getroffen periode (20 november - eind december). Het omzetverlies moet worden aangetoond aan de hand van de btw-aangiften en een attest van een externe boekhouder.

Globalisatiemechanisme

Er zal een nieuw globalisatiemechanisme komen voor 2021. Het nieuwe mechanisme zal gestoeld zijn op dezelfde principes als het mechanisme dat in 2020 bestond. De Vlaamse Regering zal de concrete modaliteiten uitwerken begin 2022. 

Overbruggingslening

Tot slot voorziet de Vlaamse Regering ook een nieuwe overbruggingslening. Die kan dienen voor investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur. De rente bedraagt 1%. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot 50.000 euro en tot 36 maanden voor leningen van meer dan 50.000 euro. Het minimumbedrag voor de lening is 10.000 euro, het maximumbedrag is afhankelijk van de grootte of omzet van de onderneming en kan oplopen tot 400.000 euro.

Top