GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24/02/2023 - OPROEP TOT INDIENEN VAN UW KANDIDATUUR VOOR VERVOER OP MAAT

Belangrijk: De Lijn publiceert Selectieleidraad voor selectie vervoerders voor Vervoer op maat vanaf 1/1/2024 – Vergeet niet u in te schrijven (uiterlijk 21/03!).

We brengen u graag op de hoogte dat De Lijn momenteel een selectieleidraad publiceert voor vervoerders en exploitanten van de taxisector (8+1), betreffende het aanbod van Vast, Semi-flexvervoer en Flexvervoer . Dit is voor het nieuw OV-netwerk van Vervoer op Maat, dat zal aangeboden worden in het kader van de uitvoering van het Decreet Basisbereikbaarheid (opstart nieuw netwerk in alle vervoerregio’s begin 2024).


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN

We raden de leden van GTL die eventueel geïnteresseerd zijn, zich nu via de linken hieronder op het platform te melden en de gevraagde informatie te geven aan De Lijn. Pas in een volgende fase zal De Lijn een meer gedetailleerd bestek voor de vervoerdiensten in de respectievelijke Vlaamse vervoerregio’s publiceren.

Wie zich tegen 20/3 niet gemeld heeft, valt uit de boot.

Geïnteresseerden die zich uiterlijk 21 maart 2023 ingeschreven hebben en aan de kwaliteitsvereisten voldoen - beschikken over voertuig(en) en chauffeur(s) -  kunnen dan aan de volgende stap deelnemen (aanbesteding, bestek, overmaken offerte..)

In de oproep vinden jullie een overzicht van het type vervoer dat De Lijn in de markt brengt. 

Er werden hiervoor 3 selectieleidraden uitgestuurd. Deze kan je raadplegen op e-procurement. Schrijf je hiervoor dus zeker in via E-tendering wanneer je interesse hebt in deze percelen. Het zal vooral gaan om minibusjes alsook om aangepaste minibusjes voor rolstoelvervoer.

Hierbij de linken naar e-procurement: 

Nog niet voor flexplus-vervoer

Noteer dat het hier niet gaat om het Flexplusvervoer dat momenteel via de verschillende MAV’s verdeeld wordt (Mobiliteitscentrales aangepast vervoer) en uitgevoerd wordt met aangepaste voertuigen voor rolstoelvervoer door een aantal taxibedrijven en door de DAV’s. Dat flexplusvervoer zal nog tot eind 2024 verder via de MAV’s verdeeld worden, met financiering door het zogenaamde Compensatiedecreet. Vanaf begin 2025 zal in principe ook dat vervoer mee in de basisbereikbaarheid gekanteld worden en ook door de Vlaamse mobiliteitscentrale verdeeld worden. 

Meer info over basisbereikbaarheid 

Op bepaalde locaties of tijdstippen of voor bepaalde doelgroepen zijn treinen, bussen en trams van het kernnet of het aanvullend net niet toegankelijk. Vervoer Op Maat moet dan een oplossing bieden.

De toekomstige taakverdeling ziet er dus als volgt uit: 

  • Vervoerregioraden beslissen over het VOM netwerk binnen een vervoersregio (met uitzondering van het collectief leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs) 
  • De Lijn operationaliseert het VOM netwerk, en zorgt voor de contracten en de opvolging met de uitvoerders (vandaar deze marktverkenning) 
  • Reizigers boeken hun rit via de mobiliteitscentrale, die op zijn beurt de uitvoerders inplant en aanstuurt. Ook de gebruikte software wordt geleverd door de uitbater van de mobiliteitscentrale. 
  • De vervoerders rijden de geplande ritten en rapporteren deze aan de mobiliteitscentrale en De Lijn. 
Top