GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13/01/2023 - Indexering lonen van de chauffeurs die onder VVB-Cao werken

Per 1 januari 2023 worden daardoor de minimumlonen en effectief betaalde lonen voor de chauffeurs onder VVB-CAO verhoogd met 2 %.

Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen onder de VVB-CAO in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/1/2023:

Anciënniteit

Uurloon
 1/01/2023

Uurloon
 1/11/2022

Tot 3 jaar

€ 14,6994

€ 14,4112

Vanaf 3 jaar

€ 14,8465

€ 14,5554

Vanaf 5 jaar

€ 14,9934

€ 14,6994

Vanaf 8 jaar

€ 15,1403

€ 14,8434

Vanaf 10 jaar

€ 15,2871

€ 14,9874

Vanaf 15 jaar

€ 15,4346

€ 15,1320

Vanaf 20 jaar

€ 15,5816

€ 15,2761

De chauffeurs die werken onder de CAO  de verhuurdiensten met bestuurder genieten van een ARAB-vergoeding die vanaf 1 januari 2023 op € 1,7016 per uur  wordt vastgesteld.

Top