GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

17/06/2022 - Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona)

 

De soepele regeling van tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona loopt af op 30/06/22. Vanaf 1/07/22 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid. Dat betekent dat de normale formaliteiten voor het invoeren van economische werkloosheid moeten worden gerespecteerd en dat voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht opnieuw voldaan moet zijn aan de strikte definitie van overmacht. Een aantal versoepelingen die gedurende de vereenvoudigde procedure werden ingevoerd, blijven evenwel van toepassing tot 31/12/2022.

Meer info vindt u hieronder

Link:

https://www.rva.be/nl/nieuws/afloop-van-de-vereenvoudigde-procedure-tijdelijke-werkloosheid-overmacht-te-wijten-aan-de-coronapandemie-en-de-oorlog-oekraine

Top