GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

07/01/2022 - Loonindexering Garagepersoneel Taxi En VVB per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 worden de baremalonen en effectief betaalde lonen van het garagepersoneel  geïndexeerd met 2%.

Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/01/2022:

Categorie

Minimumuurloon 1/09/2021

Minimumuurloon 1/01/2022

Hulparbeider

€ 11,4015

€ 11,6295

Geschoolde arbeider - 3e categ.

€ 12,1059

€ 12,3480

Geschoolde arbeider - 2e categ.

€ 13,3102

€ 13,5764

Geschoolde arbeider - 1e categ.

€ 14,0184

€ 14,2988

Buiten categorie

€ 14,9615

€ 15,2607

Dit betreft het garagepersoneel van taxibedrijven, van VVB-bedrijven en van bedrijven IBP

Top