GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

03/02/2012 - Loonindexering garagepersoneel taxi- en VVB per 1 feb 2012

Verhoging van de barema en de effectieve lonen met 2 %

Per 1 februari 2012 worden de lonen van het garagepersoneel van taxi- en verhuur van voertuigen met chauffeur-bedrijven geïndexeerd met 2%.

Ten gevolge van deze indexatie zijn de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/2/2012:

 


 Categorie
Minimumuurloon
01.05.2011
Minimumuurloon
01.02.2012
Hulparbeider
9,7299
9,9245
Geschoolde arbeider - 3e categ.  
10,3310
10,5376
Geschoolde arbeider - 2e categ.
11,3587
11,5859
Geschoolde arbeider - 1e categ.
11,9631
12,2024
Buiten categorie
12,7679
13,0233
 


 

 

 

 

 

 

Nieuwe spilindex : 119,41

Top