GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

07/04/2023 - Wijzigingen in de wegcode vanaf 1 april

Taxi’s niet meer algemeen toegelaten op de busstroken en bijzonder overrijdbare beddingen  (overgangsperiode tot 1/1/2027)

Het koninklijk besluit van 12 maart 2023 wijzigt de wegcode op een aantal vlakken. Een beknopt overzicht van de wijzigingen vindt u hieronder. 

Vooral de veranderingen voor de busbanen en bijzonder overrijdbare beddingen treffen de taxichauffeurs. We hebben dit willen vermijden, maar het is er toch door gekomen…

Wat is nieuw?

Duidelijkere bepalingen voor de busstrook en de bijzondere overrijdbare bedding

Het besluit past de artikelen 72.5. en 72.6. aan over de busstrook en de bijzondere overrijdbare bedding (BOB). Als basisregel zijn alleen geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer toegestaan. De wegbeheerder kan andere voertuigen toelaten mits signalisatie.

Taxi’s en voertuigen gebruikt voor het schoolvervoer zijn dus niet langer algemeen toegelaten op de busstrook. Om deze voertuigen toe te laten zal de wegbeheerder de nodige verkeerstekens moeten aanbrengen. Voor deze aanpassing voorziet het besluit een overgangsperiode tot 1 januari 2027.

Voertuigen gebruikt voor het schoolvervoer van personen met een handicap zijn niet langer algemeen toegelaten op de BOB. Ook hiervoor kan de wegbeheerder – waar het kan en opportuun is om de voertuigen toe te laten – de nodige verkeerstekens aanbrengen, rekening houdende met onder meer de bijzondere verkeerslichtenregeling voor het openbaar vervoer, de aanwezigheid van tramverkeer, etc.. Hiervoor is geen overgangsperiode voorzien.

 Toegelaten voertuigen

De busstrook en de BOB zijn in principe uitsluitend bestemd voor voertuigen van de geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer. Daarnaast kunnen wegbeheerders andere voertuigen toelaten door de voorziene signalisatie aan te brengen.

  • Taxi’s en voertuigen gebruikt voor het schoolvervoer zijn dus niet langer algemeen toegelaten op de busstrook.
  • Voertuigen gebruikt voor het schoolvervoer van personen met een handicap zijn niet langer algemeen toegelaten op de BOB.

Het is aan wegbeheerders om hier desgewenst de nodige signalisatie voor aan te brengen.

Markering en signalisatie

  • De busstrook en de BOB worden afgebakend door één of twee brede witte onderbroken (busstrook) of doorlopende (BOB) strepen of dambordmarkeringen. Deze markeringen mogen vervangen worden door witte lichtspijkers wanneer variabele signalisatie wordt gebruikt.
  • Ook voor de busstrook wordt nu duidelijk vastgelegd dat deze geen deel uitmaakt van de rijbaan. Dit maakt ook dat stilstaan en parkeren op de busstrook voortaan verboden is, voor zover daar nog discussie over bestond.
  • De bestuurders die rijden op de BOB moeten de bijzondere verkeerslichten opvolgen voor het regelen van het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.

Busstrook – Verkeersbord  F17 :

F17 Panneau bande BUS

Bijzonder overrijdbare bedding (BOB)– Verkeersbord F18:

s1-f18

Top