GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

21/10/2022 - Andere vakbonden reageren verdeeld op overeenkomst tussen het ABVV en Uber

Socialistische vakbond ABVV-BTB zegt een "historisch" akkoord gesloten te hebben met Uber

De socialistische vakbond ABVV-BTB zegt een "historisch" akkoord gesloten te hebben met de Amerikaanse taxi- en maaltijdkoerierdienst Uber. ABVV-BTB wil zo de arbeidsomstandigheden verbeteren van de duizenden chauffeurs en koeriers op het Uber-platform. De christelijke vakbond ACV vindt het akkoord onbegrijpelijk.

De vakbonden strijden al jaren tegen de praktijken van apps als Uber en Deliveroo, maar nu verandert de socialistische vakbond het geweer van schouder: de bond heeft een akkoord met Uber gesloten om de chauffeurs te vertegenwoordigen en de sociale dialoog op te starten. Daarbij worden minstens vier overlegmomenten per jaar gepland, kan de BTB op termijn een afgevaardigde aanduiden en krijgt de vakbond een fysiek aanspreekpunt in het Belgische kantoor van Uber.

De vakbond en Uber verschillen wel nog steeds grondig van mening over het statuut van de chauffeurs, zegt Tom Peeters van BTB. De vakbonden vinden dat de Uber-koeriers werknemers zijn en geen zelfstandigen. Loonafspraken maken, lijkt daarom moeilijk onder het akkoord. Maar Peeters wil wel met Uber werken rond veiligheid en gezondheid. Hij roept de zelfstandige chauffeurs en koeriers op om zich bij ABVV aan te sluiten.

Bij de christelijke vakbond ACV stuit het akkoord op onbegrip. "Dit komt voor ons als een complete verrassing", zegt Martin Willems van ACV United Freelancers, de tak van de vakbond die zich inzet voor zelfstandigen zonder personeel. 

Willems vindt het onbegrijpelijk dat ABVV net nu een akkoord sluit. Er is nieuwe wetgeving op Belgisch en Europees niveau in aantocht die het platformwerk richting werknemersstatuut duwt. "Waarom een akkoord sluiten voor dat kader er is?", vraagt Willems zich af. Hij wijst er ook op dat de vakbonden nog met de platformdiensten in een juridische strijd verwikkeld zijn over het statuut.

Bron: Belga

Reactie van GTL

Het gaat om een akkoord tussen het ABVV en UBER, dat doet denken aan wat in de Angelsaksische landen gebeurde: de Britse vakbonden onderhandelden met Uber over een "WORKER"-statuut, dat het midden houdt tussen het statuut van de loontrekkende werknemer en dat van een  zelfstandige. Maar het toepassen van dat statuut heeft in de UK nog niet echt de gemoederen gekalmeerd.

 ABVV speelt cavalier seul

We begrijpen de reactie van ACV-en ACLVB-kant dat er geen sprake kan zijn  onder de huidige voorwaarden met Uber aan tafel te zitten of met hen een gezamenlijk kantoor in Brussel te openen. Zij willen het werk van de chauffeurs onder statuut van zelfstandigen niet erkennen, en gaan ervan uit dat het schijnzelfstandigen zijn.

De andere vakbonden willen met Uber slechts onderhandelen op voorwaarde dat zij de nationale collectieve arbeidsovereenkomsten naleven, die in het paritair comité ondertekend werden, voor taxi- en VVB-chauffeurs, en ze zijn geen voorstander van één of ander tussenstatuut, zoals het speciale "WORKER statuut" dat in bepaalde steden van de UK gebruikt wordt.

Paritair comité zou hierover moeten samengeroepen worden

Er zou dringend een vergadering van het PC 140, voor de subsector taxi's en VVB, moeten samengeroepen worden om dit te bespreken. Daar worden alle cao’s ondertekend over de loon- en arbeidsvoorwaarden die voor de chauffeurs onder werknemersstatuut moeten toegepast worden.

Europese onderhandelingen

Er lopen momenteel onderhandelingen over een voorstel van richtlijn over het statuut van het werk voor digitale platforms (opstellen van een lijst van criteria om te bepalen of de relatie een werknemersrelatie moet zijn en geen zelfstandigenstatuut).

De Europese organisatie die de werkgevers van de transportsector vertegenwoordigt, inclusief de taxi's (IRU) volgt deze onderhandelingen van dichtbij op want er staat veel op het spel. Ondertussen werd op 29 september door de Federale regering de wetteksten over de arbeidsdeal goedgekeurd,  waarin 8 Belgische criteria  staan om te oordelen over het statuut van het werk voor "digitale platformen die opdrachten geven". We wachten nog op de publicatie van de definitieve teksten in het Belgisch Staatsblad. 


Top