GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

22/12/2021 - Akkoord over beter leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Minibusjes en taxi's moeten lange busritten vermijden (al voor dit schooljaar)

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt om het busvervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs beter te regelen. Daarbij zal onder meer gebruikt gemaakt worden van minibusjes en taxi's.

Voor dit schooljaar trekt de Vlaamse regering elf miljoen extra uit voor meer busbegeleiding en alternatieve vormen van vervoer, zoals minibusjes en taxidiensten. Tegen januari wordt een structurele oplossing in het vooruitzicht gesteld voor de toekomst. 

Ruim 40.000 leerlingen in het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen hebben recht op collectief leerlingenvervoer. Al jaren lang zijn er klachten over te lange busritten. Zo blijkt dat ruim 5.500 leerlingen langer dan drie uur per dag op de bus zitten en voor dag en dauw moeten opstaan om de bus te nemen. 

Kortetermijnoplossing

Om te voorzien in een verbetering van het leerlingenvervoer op korte termijn voor het resterende schooljaar 2021-2022 wordt extra vervoer ingezet door middel van bussen, minibusjes en taxidiensten.

De verwachte meerkost van het extra vervoer wordt geschat op 8 miljoen euro en 3 miljoen voor de bijhorende busbegeleiding. Minister  van Mobiliteit Lydia Peeters heeft vervoersmaatschappij De Lijn nu de opdracht gegeven om samen met de scholen aan de slag te gaan om op maat van elke leerling een mobiliteitsoplossing te vinden. 

Er wordt ook gewerkt aan een lange termijnoplossing

De Vlaamse regering engageert zich om tegen eind januari een conceptnota neer te leggen met daarin een plan van aanpak voor de toekomst inclusief het schooljaar 2022-2023.

Belangrijk!

  • Het gaat om vervoer 5.500 leerlingen buitengewoon onderwijs in Vlaanderen die langer dan 90 minuten heenreis en dus in dotaal 180 minuten per dag op de schoolbus zitten.
  • Daarvan is ongeveer 1.400 in Limburgse scholen en 1.500 in de provincie Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen + Vlaams-Brabant vertegenwoordigen de overige ca 2.500 leerlingen.
  • De Lijn hertekent voor de scholen momenteel de vervoersplannen voor de betrokken scholen. Een deel zal nog naar grote bussen gaan, maar het merendeel gaat naar vervoer met taxibusjes. Voor vervoer met minibusjes is geen begeleider voorzien.
  • Een deel  van het vervoer is met aangepaste voertuigen, maar het grootste deel met gewone minibusjes.
  • Het opzet is om het vervoer al op te starten vanaf 31 januari 2022. De opdrachten zullen binnenkort verdeeld worden via De Lijn. Houd dus goed uw mailbox in de gaten, ook tijdens de kerstvakantie!Lees hier het persbericht van Lydia Peeters

Top