GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25/04/2022 - Vind hier de tabel met de vereiste ecoscores voor taxivoertuigen

Wijziging exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer (ecoscores) is nu definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering 

We kunnen het u eindelijk meegeven: na het advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer (Taxibesluit). 

De voornaamste wijziging is het aanpassen van de milieucriteria aan de gewijzigde berekening van de ecoscores

En daar stonden veel taxibedrijven op te wachten om nieuwe voertuigen aan te kopen om zeker te zijn dat die voldoen aan de ecoscores!

Daarnaast zijn er ook aanpassingen in de bepalingen rond de gegevensopslag en -verwerking, om in overeenstemming te zijn met het decreet hierover.

We tonen u hieronder nogmaals de tabel, die dus van toepassing is. Kijk voor de voertuigcategorie die u wil kopen, naar de ecoscore die aangevinkt is ü


ECOSCORES

Onderstaande tabel is met terugwerkende kracht tot 1/1/2020 van kracht.

Opmerkingen :

  • Als het bouwjaar van het voertuig voor 2021 was, dan verschijnt in het chassistool op de ecoscore.be de ecoscore op basis van NEDC
  • als het bouwjaar van het voertuig in 2021 of later is, dan verschijnt in de chassistool de ecoscore volgens WLTP

Top