GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

14/04/2022 - Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen taxichauffeurs verandert niet per 1 april 2022

En dat is zo ondanks de verhoging van het interprofessionele GGMMI op 1 april 2022

Dit heeft nog te maken met een beslissing van ons paritair comité van eind 2019 (zie art. 5 van onze CAO- link) om per 01.10.2019 een extra verhoging van 1,1% toe te passen op het GGMMI Taxi, als anticipatie  op aangekondigde verhogingen van het interprofessionele gewaarborgd minimuminkomen (NAR-cao nr. 43). 

Op 1 april 2022 werd het interprofessionele GGMMI met een eerste schijf verhoogd naar 1.806,16 euro.

Het GGMMI -Taxi bedraagt sinds 1 maart 2022, 1.821,89 euro.

Wanneer dat interprofessionele GGMMI ons sectorale GGMMI-Taxi zal ingehaald hebben, dan  volgen we opnieuw de NAR-cao.

Volgende reeds geplande stapsgewijze verhogingen van het interprofessionele 
GGMMI :

Het interprofessionele gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) van cao nr. 43 wordt stapsgewijs opgetrokken: op 1 april 2022, op 1 april 2024 en op 1 april 2026. Vanaf 1 april 2028 is een verhoging maar mogelijk op voorwaarde van de benchmark met de buurlanden en het resultaat hiervan.

CAO link 

https://www.gtl-taxi.be/bestanden/file/GTL-2021-10-21-CAO%20Waarborg%20van%20een%20gemiddeld%20minimum%20inkomen%20-%20CCT%20Garantie%20d'un%20revenu%20minimum%20moyen.pdf


Top