GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

22/12/2020 - Vlaanderen: Uitstel voor taalattest chauffeurs over kennis Nederlands

Bestuurderspas: nieuw ministerieel besluit stelt uiterste datum uit tot 15 juli 2021 voor het verplicht attesteren van de taalkennis Nederlands

 

"Overwegende dat het COVID-19 virus het moeilijk maakt om te voldoen aan de verplichtingen inzake taalvereisten voor exploitanten en bestuurders in het individueel bezoldigd personenvervoer", heeft de Vlaamse regering via Ministerieel besluit van 11 december, tdat van kracht is sinds 14 december 2020):

Vergunningsaanvragen

Art. 7. Aan artikel 36/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 8 mei 2020, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Het bewijs van de vereiste minimale kennis van de Nederlandse taal moet voor de vergunningsaanvragen die dateren van voor 1 februari 2021 pas geleverd worden ten laatste op 15 juli 2021."

Bestuurderspas-aanvragen

Art. 8. Aan artikel 40 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 mei 2020, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Het bewijs van de vereiste minimale kennis van de Nederlandse taal moet voor de bestuurderspasaanvragen die dateren van voor 1 februari 2021 pas geleverd worden ten laatste op 15 juli 2021.".

We raden de chauffeurs die nog niet over de benodigde taalatteste beschikken, zich in te schrijven voor een taalcursus. Er wordt door de sector samen met de Vlaamse overheid gewerkt aan ondersteunende maatregelen.

Breng tijdig uw dossier in orde

Vergeet niet uw dossier tijdelijk in orde te brengen aan de hand vaan de daarvoor bestemde erewoordverklaringen:

MOEDELLEN VAN EREWOORDVERKLARINGEN VOOR GEBRUIK IN UW AANVRAAG BESTUURDERSPAS OF AANVRAAG VERGUNNING, INDIEN U NOG NIET OVER DE VEREISTE TAALATTESTEN BESCHIKT:


1) U heeft nog geen enkel attest van taalkennis Nederlands? Nog geen B1-attest en ook nog geen A2-attest?

Model - Erewoordverklaring bij nog geen enkel attest taalkennis Nederlands- – bruikbaar voor aanvragen voor 1 februari 2021.pdf

 

Model - Erewoordverklaring bij nog geen enkel attest taalkennis Nederlands – bruikbaar voor aanvragen voor 1 februari 2021.docx

2) U heeft al een attest van taalkennis A2-niveau maar nog geen attest voor B2-niveau? 

Model - Erewoordverklaring Taalkennis A2 maar nog niet B1.pdfModel - Erewoordverklaring Taalkennis A2 maar nog niet B1.docx

 

5.600 Vlaamse bestuurderspassen

Op de dag van  vandaag zijn er 5.523 bestuurderspassen in de cntaurus-databank van de Vlaamse Overheid, wat na correcties zou uitkomen op ongeveer 5.600 bestuurders die  vandaag een bestuurderspas hebben.

Top