GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10/08/2020 - Nieuwe ondersteuningsmaatregelen Vlaamse regering (7 augustus ‘20)

“Vlaams beschermingsmechanisme”: Ondersteuningspakket voor de vaste kosten van bedrijven, 15.000 euro (!)

Voorwaarden

  • Enkel ondernemingen die geopend zijn (jaarlijks vakantie uitgezonderd) kunnen een aanvraag indienen. Vrijwillig gesloten bedrijven komen niet in aanmerking.
  • Je moet een omzetdaling van 60%  kennen in de periode 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.
  • Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook gebruik van dit instrument, op voorwaarde dat ze minstens een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) hebben van € 6.996,89 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie).
  • Je onderneming is gevestigd in het Vlaams Gewest.
  • Uitgesloten: bedrijven die nog steeds verplicht gesloten zijn.

Bedrag

  • Het steunbedrag bedraagt 7,5 % van de omzet tijdens de vorige periode (augustus ’19 – september ’19), met een maximale ondersteuning van 15.000 euro.
  • Als er in de periode 2020 minder openingsdagen waren dan in 2019, wordt de premie gehalveerd.
  • Als jouw onderneming regelmatig maaltijden of traiteurszaken aanbiedt, kan je alleen een bedrag van 3.000 euro of meer krijgen, als je gebruik maken van de witte kassa (of GKS).
  • Als zelfstandigen in bijberoep een beroepsinkomen hebben dus € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, ontvangen een halve premie.

Aanvraag

De premie aanvragen kan pas na 30 september 2020 bij VLAIO.

Meer info op:

https://www.unizo.be/vlaams-beschermingsmechanisme-voor-ondernemingen Of https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaamse-beschermingsmechanisme

Top