GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15/10/2020 - UPDATE 30 0KTOBER - Alles wat u moet weten over apparatuur in voertuigen IBP en verzending gegevens in real time naar Chiron

Vind hier informatie van GTL over leveranciers van geschikte apparatuur en software +antwoorden op vragen over doorsturen van bepaalde ritgegevens naar Chiron

De Vlaamse overheid heeft een handleiding online geplaatst waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe de verbinding met de taxidatabase Chiron gemaakt moet worden. De bijbehorende oproep van de overheid aan taxibedrijven is om snel de verbinding met de database tot stand te brengen. GTL heeft hier voor u opgelijst wat voor u belangrijk om weten is.


Vanaf 1 november moeten alle bedrijven die werken onder het decreet individueel bezoldigd personenvervoer van 2019 (“Taxidecreet"), geconnecteerd zijn met de overheidsdatabase Chiron en realtime informatie doorgeven van elke rit.

UPDATE 22.10.202 Chiron wordt niet uitgesteld!

"Met het verzameldecreet van 9/10 kreeg Chiron de vereiste decretale basis. Daarmee blijft de verplichting voor exploitanten om gegevens door te sturen vanaf 1 november overeind. Het gerucht over een uitstel met 4 maanden komt allicht ergens aangewaaid omdat er voor bepaalde aspecten nog een extra besluit van de Vlaamse regering (BVR) moet opgemaakt worden. De doorlooptijd daarvoor is ongeveer 4 maanden. Dat BVR nodig is om de toegangsrechten voor de het klachtenorgaan en de federale overheidsdiensten uit te werken.

Voor de controle door de politie zijn de toegangsrechten wettelijk OK op basis van Decreet en huidige BVR. Maar er moeten nog wel GDPR-protocollen voorzien om er de inzage in de gegevens van de databanken correct te laten verlopen".(GDPR=privacywetgeving)

"Concreet wil dat zeggen dat het voor de bedrijven die met een vergunning IBP werke, erg nodig is om zo snel mogelijk de verbinding met Chiron in orde te maken. De doorgestuurde gegevens kunnen nog even niet gecontroleerd worden, maar wel of er apparatuur aanwezig is om dat te kunnen. Beschouw het als een technische marge om iets langer te kunnen werken om de installaties op punt te hebben, maar niet als een uitstel."

 

Verplicht: voor wie?

 • Die verplichting geldt nog niet voor de bedrijven die in de overgangsperiode tot vervaldag van hun oude vergunning, verder onder die oude vergunning Taxi of VVB blijven werken.
 • Ongeveer 10 procent van de vloot in Vlaanderen werkt al met de nieuwe vergunning IBP en valt onder deze nieuwe regel.
 • Bij overgang naar IBP geldt het zowel  voor de vroegere taxi’s (die in het verleden al met een taxameter werkten) als voor de vroegere VVB (apparatuur was niet verplicht). Alleen het vervoer voor ceremonies (huwelijken, begrafenissen, andere ceremonies)  moet geen apparatuur gebruiken; zij werken verder met verhuurovereenkomsten van min. 3 uren.

Vind een gepaste leverancier 

De laatste weken vindt men steeds meer leveranciers van gepaste boordapparatuur of software voor de Vlaamse taximarkt. Hun oplossing zorgt voor de registratie van de rittengegevens en voor het doorsturen, bijvoorbeeld via een ingebouwde simkaart, van de vereiste gegevens naar de Chiron-server van de Vlaamse Overheid.

Meestal gebeurt het doorsturen indirect, nl. via een server van de leverancier van de boordapparatuur; er zijn ook systemen die via een smartphone werken om dat te doen.  Het lijkt allemaal complex, maar uw leverancier kan u uiteraard hier goed in verder helpen, hij is de expert.

We geven u vrijblijvend een niet-exhaustieve lijst van leveranciers per 30.10.2020 (link) die ons gekend zijn.

 

Vanaf wanneer kan het; vanaf wanneer is het verplicht?

Vanaf 1 november 2020 wordt het verplicht voor alle voertuigen onder vergunning IBP.

Sinds 2 oktober is het Chiron-aanvraagportaal beschikbaar en kunnen bedrijven effectief de verbinding maken.

Verschillende vervoerders (vroegere taxi of VVB) zouden al de eerste voorbereidende stap gezet hebben om te linken met Chiron en zich aldus in regel gesteld.

Handleiding Vlaamse Overheid voor de te volgen stappen voor toegang tot Chiron

Er werd voor de taxibedrijven een  handleiding beschikbaar gesteld op de website van de Vlaamse overheid. Voor de taxibedrijven  is vooral hoofdstuk 2 interessant. Meer informatie kunnen ze vinden bij hun leveranciers. 

De overheid roept de bedrijven onder vergunning IBP op om de verbinding met Chiron zo snel mogelijk te maken.

Wettelijke basis

De relevante artikelen van het decreet IBP en uitvoeringsbesluit over de eisen inzake apparatuur en Chiron  vindt u hier (link)

 

HIER VINDT U ANTWOORDEN OP DIVERSE PRAKTISCHE VRAGEN

 

Verwar CHIRON niet met CENTAURUS!

 • Chiron dient voor de real time registratie van individuele taxiritten door een connectie met API van centrale databank van de Vlaamse overheid.
 • Centaurus is het platform voor de aanvraag en het beheer van nieuwe vergunningen, machtigingen of bestuurderspassen omtrent het taxidecreet.

Hoe geraken de gegevens vanuit het voertuig op het CHIRON platform?

De meeste leveranciers bieden hun platform aan langs waar de gegevens kunnen transiteren alvorens een deel ervan naar CHIRON te versturen.

De Taxiondernemer mag ook zelf de digitale uitwisseling realiseren maar moet daarvoor dan een eigen softwareapplicatie gebruiken.

Er zijn ook platformen, taxicentrales of apps die als tussenpersoon fungeren voor de distributie van ritten. Die kunnen dan zorgen voor het doorsturen van de vereiste gegevens naar Chiron, voor de aangesloten taxibedrijven.

Advies van het Departement MOW voor de opstart: 

 • Het is voor de Vlaamse overheid niet zozeer de gebruikte software die belangrijk is, wel dat de rit- en prijsgegevens op het juiste moment (d.i. bij vertrek en aankomst) en in het juiste formaat toekomen in Chiron.
 • Wie reeds eigen (hard-) en software heeft, gaat best in overleg met zijn softwareleverancier, wie vandaag toch nog zonder zou werken (ondanks verplichte digitale registratie en beveiligde gegevensopslag) gaat best op de markt op zoek met zoektermen "taxi software” of "boeking software luchthavenvervoer” of "chiron taxi"

Is er “erkende apparatuur”?

Het Departement MOW is niet van plan om een lijst van erkende apparatuur/software/leveranciers (qua beveiligde en betrouwbare opslag en doorsturen van gegevens) te publiceren. De verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemers.  

Vervoerbewijs? Printer? 

Vervoerbewijs:

 • “Het vervoerbewijs is onuitwisbaar en mag niet-handgeschreven zijn”.
 • Anderzijds: papier is niet meer vereist, maar er moet wel steeds een vervoerbewijs kunnen gegenereerd worden en bezorgd aan de klant, die niet noodzakelijk de passagier is. Een digitaal vervoersbewijs is inmiddels toegestaan.
 • Een printer in het voertuig is met andere woorden niet meer verplicht.
 • Dit geldt voor zowel straat- als standplaatstaxi.

Oud toestel verder gebruiken en upgraden?

“Het gros van de bestaande toestellen (taximeter in de vroegere taxi’s) zal allicht moeten vervangen worden (zeker de oude toestellen)”.

Bij sommige fabrikanten zouden recent aangekochte toestellen via een upgrade wel verder kunnen gebruikt worden.

Vooraf gereserveerde ritten (vb. luchthavenvervoer), vroeger VVB-vervoer, zakelijk vervoer voor bedrijven (op factuur)?

 • De reservatie (om bv. een klant te kunnen gaan ophalen op de luchthaven) is niet van belang voor de registratie in Chiron en moet niet doorgestuurd worden.
 • Met de nieuwe vergunning IBP worden de ritten die vroeger onder “contractvervoer” aangeboden werden door VVB-bedrijven, voortaan uitgevoerd als straattaxivervoer. De ritten moeten dus ook geregistreerd worden door de apparatuur en de ritgegevens voor een deel doorgestuurd worden naar CHIRON.
 • De exploitanten van deze diensten moeten apparatuur gebruiken om met hun klanten te kunnen communiceren (tarief, prijs van de rit,…) in functie van de gemaakte overeenkomst.
 • Als de exploitant werkt met een vaste opdrachtgever (bv een reisbureau) kan hij wel met die opdrachtgever een tarief afspreken. En dat tarief opnemen in de taximeter of andere apparatuur of app.
 • Er zijn speciale gevallen, die niet onder de verguuning IBP en zonder T-plaat werken, zoals:


  • Diensten van bijzonder geregeld vervoer: Indien er sprake is van vaste reiswegen met enige regelmaat (bvb bepaalde vormen van werknemersvervoer, zoals een shuttle voor hotel naar luchthaven, vervoer stad naar havengbied,…), kan de exploitant zijn overeenkomst met de klant laten wettigen bij MOW als bijzondere dienst van geregeld vervoer: links naar het decreet personenvervoer (20 april 2001), art. 19 en het Besluit VR van 19 juli 2002, hoofdstuk III, de onderdelen over de overeenkomst. Dit valt niet onder het decreet IBP (“Taxidecreet)

  • Orgaantransporten (is geen personenvervoer), die vandaag ook met VVB-vergunning gebeuren, vallen voortaan niet onder IBP.

Vervoer voor mutualiteiten waarbij de klant maar een deel van de rit moet betalen?

De werkelijke kost van de rit moet op het einde van de rit meegegeven worden in de boodschap naar Chiron. Hoe die wordt berekend of bepaald en door wie die wanneer wordt betaald, is daarbij niet van belang. Voor bedrijven die veel  voor de mutualiteiten rijden, moeten de opdrachten/bestellingen via het boekingssysteem van Mutas lopen (Booqit platform). De vervoerders moeten dus zowel met Chiron als met Booqit kunnen werken.

Wat wordt beschouwd als een “rit”?

De vraag wordt gesteld voor gevallen van collectief verver, waarbij verschillende mensen op verschillende plaatsen worden opgehaald.

Voor elke individuele betaler die vervoerd wordt, wordt het beschouwd als een rit.

 • Elk betaalt zijn rit?

Als beide passagiers op verschillende plaatsen opstappen en elk hun rit moeten betalen:

 Bij opstap passgier A; startbericht wordt verstuurd naar Chiron

⇒ Bij opstap passgier B: er wordt ook een startbericht verstuurd naar Chiron

 • Als alles samen betaald wordt?

⇒  Enkel bij opstap van de eerste passagier wordt een startbericht verstuurd naar Chiron en bij het afzetten van de laatste passagier wordt een eindbericht verstuurd naar Chiron


 Hoe kan/zal Chiron gebruikt worden voor de controles en wat moet je nog in het voertuig kunnen voorleggen bij controleacties?

In het voertuig moet de eventuele reservatie/bestelling kunnen opgeroepen en getoond worden, de gegevens van de uitgevoerde rit en de historiek.

De chauffeur moet zijn dagdienst tonen, dat moet niet absoluut afgedrukt worden, maar het moet in het voertuig zichtbaar zijn. Een exemplaar genereren mag ook digitaal, desnoods zelfs met een foto van het scherm van de gebruikte boordapparatuur, zodat het later nog kan geraadpleegd worden in een leesbare vorm.

De politie die de diverse soorten controles uitvoert, zal ook nagaan of de uitgevoerde rit overeenkomt met de gegevens in Chiron (moest Chiron tijdelijk buiten dienst zou zijn (contractueel max 0,01% van de tijd), dan  weet de politie dat ook. Politie kan maximaal 24 u terugkijken)

De Chiron-databank zal ook gebruikt worden door de federale inspectiediensten (Financiën, etc..).

Nut voor ritten via de Vlaamse Mobiliteitscentrale (OV-taxi)

Chiron zal ook nuttig zijn wanneer via de Vlaamse Mobilteitscentrale (in oprichting) vanaf eind 2021, begin 2022, ritten besteld worden in het kader van het  nieuw netwerk van vervoer op maat. De mobiliteitscentrale zal die dan doorgeven aan taxibedrijven die zich voor deze diensten aangemeld hebben (OV-taxidiensten). De betrokken voertuigen zijn getraceerd, wat nuttig zal zijn voor de mobiliteitscentrale

Registratie bij Chiron

Elke exploitant die zich moet aansluiten op de Chiron toepassing, dient hiervoor eerst geregistreerd te worden. Met andere woorden, wanneer u een leverancier gevonden heeft; zal uzelf als wettelijke vertegenwoordiger van uw taxibedrijf de registratie moeten aanvragen via het volgende email adres: chiron@mow.vlaanderen.be

Nota: in het najaar van 2020 zal deze aanvraag via de Chiron registratie webpagina dienen te gebeuren.

 

 

Top