GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

7-7-2020 - Overzicht aantal taxi- en VVB-vergunningen in België in 2020

Aantal vergunde voertuigen nam toe met 7,4 % tijdens het jaar 2019. Verhoging was grootste in Brussel, gevolgd door Wallonië.

Vergunde voertuigen – België (2020):  11.145 voertuigen (+7,4 % tegenover het voorgaande jaar):

Vlaanderen en Wallonië: toestand eind 2019

De gegevens van Brussel zijn recenter (mei 2020)

 

Top