GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Werking en structuur

De permanente opvolging wordt waargenomen door een nationaal secretariaat . De contactpersoon is de heer Pierre Steenberghen, Secretaris-Generaal en Nicole De Pauw, Assistente. Het secretariaat houdt zich bezig met de dagelijkse werking en opvolging. Zo worden er informatie en vragen betreffende de sector verzameld en dossiers, die onderzocht en voorgelegd moeten worden bij de verschillende instanties, voorbereid.

Per thema worden er werkgroepen opgericht waarin naast de medewerkers van het secretariaat bestuurders -in functie van hun specialiteit zetelen- zoals werkgroepen op het punt van wetgeving, informatica, kostprijsberekening en prijszetting, internationale marktstudie, infrastructuur, oneerlijke concurrentie enz…. Afhankelijk van de belangrijkheid van het onderwerp worden de groepen uitgebreid met externe adviseurs zoals juristen, bedrijfleiders uit andere sectoren, communicatiespecialisten enz…

De bestuurders die de verschillende regio's evenals de verschillende activiteitstakken vertegenwoordigen vergaderen minimum maandelijks om de vragen en problemen te analyseren, erover te discussiëren, een strategie evenals de te nemen maatregelen en acties te bepalen en dit alles in een sfeer waarin de concurrentiebelangen buiten beschouwing worden gelaten.

Actuele samenstelling van de raad van bestuur :

 

Nationaal Voorzitter de heer Marc Delire
Ondervoorzitter de heer Frank Van Oorschot
Secretaris - Generaal de heer Pierre Steenberghen
Penningmeester de heer Rudy Claude
Bestuurder de heer Paul Van Avermaet
Bestuurder de heer Tim Vanreppelen
Bestuurder mevrouw Valérie Bailly
Bestuurder de heer Sandro Manca
Bestuurder de heer Thierry Willekens
Bestuurder mevrouw Barbara Goderis
Bestuurder de heer Claude Fievez
Bestuurder de heer Michel Pêtre
Bestuurder mevrouw Sylviane Mol
Bestuurder de heer Armand Zambon
Bestuurder de heer Koen Van Cauwenberge
Bestuurder de heer Jean-Marie Leenen
Bestuurder de heer Hans De Schutter
Bestuurder de heer Koen Van Oorschot
Bestuurder de heer Johan Rousselle
Bestuurder de heer Luigi Marrocco
Bestuurder de heer Khalid Ed-Denguir
Bestuurder de heer Kurt Vergauwe

 

Regionale organisaties die vertegenwoordigd zijn binnen de GTL

ANTWERPSE PROVINCIALE TAXI UNIE (A.P.T.U.)
Voorzitter : de Heer Koen Van Oorschot
Karel Oomsstraat 14
2018 ANTWERPEN
 
LIMBURGSE TAXIBOND (L.T.B.)
Secretaris : de Heer Tim Vanreppelen
Walenstraat 2
3500 HASSELT
 
TAXIBELANGEN ZAVENTEM vzw
Voorzitter: Jean-Marc LOUCKX 
Steenokkerzeelstraat 104
1930 ZAVENTEM
 
TAXIBOND OOSTENDE cvba
Bestuurder : Mevrouw Barbara Goderis
Torhoutsesteenweg 42
8400 OOSTENDE
info@taxibond.be www.taxibond.be

 
 
FEBET vzw (Brusselse Taxifederatie)
Voorzitter : de Heer Ed-Denguir
Jean Dubrucqlaan 200-204
1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
eddenguir@febet.be

www.febet.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top