GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

De Collectieve Arbeidsovereenkomsten

De Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO's) wordt ondertekend door de sociale partners in het Nationaal Paritair Comité. Deze CAO's worden vervolgens bekrachtigs via Koninklijk Besluit welke in het Belgische Staatsblad wordt gepubliceerd.

U vindt hieronder de teksten van de Collectieve Arbeidsovereenkomsten die momenteel van toepassing zijn in de sector: 

 

CAO's Taxi

 

CAO's VVB

 

CAO's Gemengd Taxi en VVB

 

Top