GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29-6-2020 - Antwerpen wil geen standplaatstaxi's. Wat nu?

Als grootste Vlaamse stad wil Antwerpen geen standplaatstaxi’s meer en zet het volop in op de straattaxi’s.

APTU publiceert vandaag een persbericht naar aanleiding van beslissingen van de laatste gemeenteraad van Antwerpen. APTU is de provinciale afdeling van GTL van de provincie Antwerpen.  

Als grootste Vlaamse stad wil Antwerpen geen standplaatstaxi’s meer en zet het volop in op de straattaxi’s. APTU noemt het een gok. En zo kan je het inderdaad noemen!

Maar dit gaat wel zeer ver!

GTL, alsook de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) hebben regelmatig gewaarschuwd dat de nieuwe Vlaamse reglementering geen gelijk speelveld garandeert voor alle taxispelers.

De steden houden nog een zekere controle op de standplaatstaxi’s, kunnen officiële tarieven opleggen, een bepaalde look opleggen, een plafond op het aantal standplaatstaxi’s opleggen, in functie van de lokale noden.

Straattaxi’s kunnen vrij functioneren (vrije prijzen, vrij circuleren overal in Vlaanderen, onbeperkt aantal vergunningen) en als binnenkort de 15-minutenregen afgeschaft wordt door de Vlaamse regering, dan kunnen de straattaxi’s ook zonder restricties binnen de standplaatsperimeter klanten kunnen oppikken die een rit besteld hebben. Dit zet een te hoge druk op de standplaatstaxi’s en het businessmodel dat hierrond bestaat.

Antwerpen wil dit op een eigen manier aanpakken, met name door simpelweg geen standplaatstaxi’s meer toe te laten in de stad. Dat heeft vergaande gevolgen:

  • De stad verliest quasi alle controle op de taxi’s: zowel op hun aantal als op hun prijszetting.
  • Door de afschaffing van de taxistandplaatsen, verdwijnen ook de beschermde perimeters rond die standplaatsen; we verwachten een overaanbod aan taxi’s in de buurt van de stations en andere plaatsen in de stad die druk bezocht worden. Daardoor ontstaat overlast.
  • In het straatbeeld zijn de meeste straattaxis beperkt herkenbaar, in tegenstelling tot de standplaatstaxi’s.
  • De verschillende straattaxi’s die door de stad rondrijden of ergens wachten op klanten, mogen hun tarieven vrij kiezen. Dat kunnen ook dynamische tarieven zijn, die verschillen volgens vraag en aanbod. Hoe kan dat op een transparante manier werken, al die verschillende tariefformules naast elkaar? En gaat dit geen misbruiken in de hand werken? Of gaat men ervan uit dat de volledige makt best wordt ingenomen door 1 monopolist?
  • Er wordt gevreesd voor de verloning van chauffeurs die in dienstverband werken. Op dit ogenblik is dat het geval voor 70% van de taxichauffeurs. Als de werkgevers het minimumloon niet meer kunnen betalen aan hun chauffeurs, dan kan men vrezen voor een ontslaggolf en een overstap naar taxi’s met zelfstandige chauffeurs, die allemaal via een centrale of app werken. De reactie van de vakbonden op de beslissing van de Antwerpse gemeenteraad, toont dat die vrees reëel bestaat (zie kopie tweets hieronder).

We kennen geen voorbeelden van grote steden in Europa, zonder standplaatstaxi's.

Ook in Nederland, waar de taximarkt al enkele jaren sterk gedereguleerd is, wordt met een “opstapmarkt” gewerkt (op standplaatsen) naast een “bestelmarkt” (via taxicentrales en -apps). In Nederland volgen de taxi’s in de steden meestal de nationaal vastgestelde maximumprijs maar in Vlaanderen heeft de regering geen maximumprijs vastgelegd.

Door de afschaffing van de meer gereguleerde standplaatstaxi’s in Antwerpen, krijg je enkel nog volatiele taxiprijzen, waar de reiziger zich moeilijk of niet kan in terugvinden.

GTL hoopt dat de andere steden van Vlaanderen dit voorbeeld niet zullen volgen.

 

Top