GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20-5-2020 - Automobielinspectie: Hoe zit het met de tijdelijke noodmaatregel voor taxi’s?

Geldige keuringsbewijzen tot 13 maart blijven verlengd tot 4 november 2020. Maar als je wil kan je ook voor 4 november je voertuig laten keuren.

De instructie hieronder verandert niet veel aan de uitzonderingsmaatregel in Coronatijden voor de voertuigen die ingezet worden in de taxisector in Vlaanderen (oude vergunning taxi of vvb, of nieuwe vergunning IBP).

Samengevat:

Geldige keuringsbewijzen tot 13 maart blijven verlengd tot 4 november 2020.

Er wordt een klein extraatje voorzien, nl. als je nu toch met een voertuig naar de keuring gaat in de periode voor 4 november, dan geldt uw nieuw keuringsbewijs voor 6 maand vanaf de datum van die keuring. Wens je dus niet aan te schuiven aan het keuringstation in de dagen na 4 november, dan kan je best al voordien uw voertuig voorrijden. 

Instructie aan de erkende instellingen voor automobielinspectie betreffende een Tijdelijke noodmaatregel voor taxi’s (VO/MOW/INS.TK/ 2020-13)

Wettelijke basis

Het ministerieel besluit van 8 mei 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken.

Referentiedatum keuringsbewijs taxi’s

Net zoals alle andere voertuigen krijgen alle voertuigen met vergunning ‘individueel bezoldigd personenvervoer’ met een (normale) geldigheid tussen 13 maart en 3 juni, een verlengde geldigheid tot en met 4 november 2020.

Maar anders dan voor de andere voertuigen waar de referentiedatum niet wijzigt, begint voor de taxi’s, die met toepassing van de uitstelregeling voor keuring worden voorgereden, de periodiciteit te lopen vanaf de datum dat het voertuig wordt voorgereden.

Toepassingsdatum

Deze instructie is van toepassing van 8 mei 2020 tot en met 4 november 2020.

 

NS.TK-2020-13 (tijdelijke noodmaatregel voor taxi's).pdf

Top