GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

19-5-2020 - Overbruggingsrecht voor zelfstandigen is verlengd tot en met 30 juni.

Opgelet: zelfstandige ondernemers moeten hiervoor een nieuwe aanvraag indienen!

Overbruggingsrecht verlengd!

Belangrijke informatie voor heel wat zelfstandige ondernemers: het crisis-overbruggingsrecht wordt verlengd voor de maanden mei en juni.

De ministerraad heeft een koninklijk besluit goedgekeurd dat het overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengt tot en met 30 juni.

Via het overbruggingsrecht kunnen zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit stopzetten of onderbreken, een maandelijks vervangingsinkomen ontvangen van 1.291,69 euro of 1.614,10 euro met gezinslast.  

Meer info leest u hier

Opgelet! : de ondernemer dient een nieuwe aanvraag in te dienen!

Het overbruggingsrecht werd verlengd tot en met 30 juni 2020 voor wie ook in de maand juni nog verplicht gesloten is of zeven opeenvolgende dagen zijn activiteit onderbreekt.

Deze keer wordt het overbruggingsrecht niet automatisch verlengd (in mei was dat wel het geval), je zal een nieuwe aanvraag moeten indienen.

De overbruggingsuitkering voor de maand juni zal worden uitbetaald begin juli 2020.

 

Nieuw: Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

De corona-ouderschapsuitkering kan aangevraagd worden door zelfstandigen die

i) hun activiteit in de maanden mei en/of juni gedeeltelijk onderbreken en

ii) zorgen voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar.

In geval van een kind met een beperking geldt - afhankelijk van de situatie - een leeftijdsgrens van 21 jaar of helemaal geen leeftijdsbeperking.

Meer info: leest u hier

Top