GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24-3-2020 - Nieuwe vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

Er is nu één uniforme en vereenvoudigde procedure.

Bij veel werkgevers bestond er onduidelijkheid omtrent de toepassing tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronacrisis. Daarom wordt nu één uniforme en vereenvoudigde procedure vooropgesteld.

We geven hieronder de krachtlijnen mee van deze nieuwe vereenvoudigde procedure:

  • * Voor de periode vanaf 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 kan men tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepassen voor alle arbeiders en bedienden die hierdoor getroffen zijn.
  • * Men dient GEEN aangifte tijdelijke werkloosheid overmacht meer door te sturen naar de RVA. Er moet ook geen betekening 1ste werkloosheidsdag te gebeuren voor overmacht.
  • * De uitbetaling van de werkloosheidsuitkering overmacht zal gebeuren op basis van de ASR aangifte WECH05 nl. via aanduiding van de code Aard dag 5.4. Er zal verder niet gecontroleerd worden of er voorafgaandelijk een aangifte tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (of economische redenen) werd ingediend.
  • * Er moeten voor de periode maart/april/mei/juni GEEN controlekaarten C3.2A worden afgeleverd.
  • * Er moet voor de periode maart/april/mei/juni GEEN validatieboek worden ingevuld.
  • * Er zal door de RVA een supplement van 5,63 EUR per werkloosheidsdag worden betaald. Voor sectoren die al een supplement bij overmacht betalen, komt dit er nog eens bovenop (onder voorbehoud - nog te bevestigen).
  • * De werkloosheidsdagen wegens overmacht worden tot 30 juni 2020 gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie.

Meer info?

RVA: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

Bron: Easypay

 

Top