GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10-11-2019 - U vindt hier de tekst van het uitvoeringsbesluit en alle nuttige bijlagen

U kan hier alles raadplegen of downoloaden!

 

De tekst van het definitief uitvoeringsbesluit: 

(waarin de meeste nieuwe regels opgenomen zijn!)


De Nota aan de Vlaamse Regering:
 
(Uitleg van de wetgever bij verschillende artikelen) 

Het advies van de Raad van State op de tekst van het uitvoeringsbesluit:
Nuttige bijlagen en modellen bij het uitvoeringsbesluit:

Bijlage 1. Modelformulier voor aanvraag van de explotatievergunning:

 

Bijlage 2. Model van exploitatievergunning individueel bezoldigd personenvervoer

 

Bijlage 3. Model van vergunningskaart 

 

Bijlage 4. Model van reservekaart 

 

Bijlage 5. Model van vervangingskaart

 

Bijlage 6. Aanvraagformulier bestuurderspas

 

Bijlage 7. Model van bestuurderspas

 

Bijlage 8. Model van tarievenkaart

 

Bijlage 9. Modelovereenkomst voor diensten van ceremonieel vervoer

 

Bijlage 10. Lijst inbreuken met bedrag onmiddellijke inning

 

Moest er een vraag/voorstel bestaan in een provincie of in een centrumstad, om lokaal een uiteenzetting te komen geven over de nieuwe wetgeving, dan kan u ons dat zeker laten weten per mail naar: info@gtl-taxi.be 

Top