GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

12-6-2019 - Subsidies voor installatie van eigen laders e-taxi’s door taxibedrijven of steden

Aanvragen in te dienen tussen 23 en 27 september 2019 bij de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving
Afdeling Energie, Klimaat en Groene economie

De Vlaamse Overheid komt met nieuwe Projectsubsidies voor milieuvriendelijke voertuigen.

Van 23 tot 27 september 2019 kan je een projectaanvraag indienen via het aanvraagformulier, dat je eerstdaags zal kunnen vinden op de website www.milieuvriendelijkevoertuigen.be

Van de vijf thema’s die in deze projectopoepen zitten, is er 1 dat specifiek de taxi’s/VVB viseert, met name voor de installatie van eigen laders voor e-taxi’s:

Thema 3: laadinfrastructuur voor elektrische deelwagens en taxi’s

“Via het Europese project BENEFIC slagen we erin om snelladers uit te laten rollen op het Europese TEN-T kernnetwerk en in de Vlaamse Urban Node Antwerpen. Er is echter ook nood aan snelladers daarbuiten, zeker voor e-taxi’s en gedeelde mobiliteit, bv. in de centrumsteden buiten Antwerpen. Binnen dit thema past ook de uitrol van eigen laders van taxibedrijven en/of autodeelbedrijven.”

Top