GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

5-4-2019 - Er is een ontwerp van uitvoeringsbesluit (BVR) voor het taxidectreet

GTL en de vakbondsorganisaties werden ontvangen voor overleg door het kabinet. Achteraf maakten zij een gezamenlijke  nota met hun opmerkingen over.

In de dagen nadat zij ontvangen werden voor overleg, maakten GTL en de vakbondsorganisaties een gemeenschappelijke nota met hun opmerkingen over aan het kabinet van minister Weyts en aan de administratie (MOW).

U vindt hier het nog voorlopige ontwerp van uitvoeringsbesluit (BVR) dat ons toen voorgesteld werd.

U vindt hier de nota van de sociale partners op dat ontwerp van BVR, met daarin een (wellicht nog onvolledige!) lijst van opmerkingen.

GTL hoopt dat de regering er rekening wil mee houden en de tekst van het BVR zal nazien en aanpassen, alvorens deze goed te keuren in eerste lezing.

Daarna moet het ontwerp van BVR nog naar de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) en naar de Raad Van State voor advies.

De vraag is of de Vlaamse Regering voldoende tijd zal hebben om het uitvoeringsbesluit in deze legislatuur, dus voor de verkiezingen van eind mei, nog goed te keuren.

Moest dat het geval zijn, dan zou het decreet al begin 2020 in voege treden!!....

En er hapert nog bijzonder veel in de voorliggende teksten.

We hebben alleszins heel weinig tijd gehad om een volledige analyse uit te voeren en extern juridisch advies in te winnen over de tekst.

De tussenpersonen zoals Uber, zonder eigen taxivoertuigen, worden quasi niet gereguleerd door Vlaanderen en dat is bijzonder jammer. Die bedrijven hoeven volgens het decreet en het BVR geen vergunning te hebben, geen bedrijfszetel in Vlaanderen,… het lijkt erop dat ze gewoon een paar jaarlijkse statistieken moeten overmaken, waarvan de minister het lijstje nog moet bepalen in een besluit… Voor het opvragen van gegevens wordt het moeilijk als de tussenpersoon in het buitenland gevestigd is en geen bedrijfszetel heeft in Vlaanderen. 

Er zijn een aantal regels die aanleiding geven tot tegenstrijdigheden en discriminatie tussen de straattaxi en de standplaatstaxi.

Dat komt vooral door de unieke vergunning “straattaxi” die door de gemeente wordt verleend:

  • o met de unieke vergunning kunnen de straattaxi’s vrij functioneren, met vrije tarieven, in heel Vlaanderen...
  • o een deel van deze straattaxivoertuigen mag ook (mits machtiging van de gemeente) ingezet worden als standplaatstaxi’s, die dan strikter gereguleerd zijn, met vastgestelde tarieven, specifieke apparatuur (taxameter, daklicht, tariefkaart...)...
  • o ...maar dan weer niet op momenten dat deze standplaatstaxi's ook als straattaxi gaan werken

Overigens is het ons niet duidelijk of een straattaxi zonder machtiging voor standplaatsen, ook een daklicht mag gebruiken?

Verder is het ons ook niet duidelijk of een gemeente of stad een machtiging voor een standplaatstaxi mag verlenen voor een straattaxi met vergunning van een andere stad of gemeente? (Cfr situatie op festivals zoals Tomorrowland).

Er werd door de minister een evaluatieperiode aangekondigd om desnoods de reglementering te corrigeren: daar wordt in dit BVR niet over gesproken.

Van de mogelijkheid die geboden wordt om minimumtarieven vast te stellen (wat door de sector gevraagd was) wordt in dit uitvoeringsbesluit geen gebruik gemaakt.

De ecoscore die gehanteerd wordt, wordt door de voertuigconstructeurs niet gebruikt/gevolgd.

Er zijn geen bepalingen voorzien in het voorliggende ontwerp om de overlast te beperken of te bestrijden.

De datum van in voege treden decreet (1/1/2020) is voorbarig!

Moesten het decreet en BVR effectief van kracht zijn op 01/01/2020, dan beschikken de bestaande uitbaters, met hun meer dan 3.500 VVB-voertuigen in Vlaanderen en dus in totaal meer de dan 6.000 nieuwe straattaxi’s (huidige taxi's + VVb samen) niet over een voldoende  overgangsperiode om al de vereiste apparatuur in hun wagen te bouwen (of eventueel aan te passen in het geval van de taxi's). Het is niet realistisch  om de apparatuur op enkele maanden tijd te laten ontwikkelen en/of in te bouwen.

Top