GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

21-3-2019 - Vlaams Parlement stemt taxidecreet (na 2 mislukte pogingen)

Wat is nu de verdere planning?

Taxidecreet is gestemd

Het Vlaams Parlement heeft het taxidecreet, dat het Vlaamse taxilandschap hertekent, woensdagnamiddag 20 maart goedgekeurd.

Bij de geplande stemming op 27 februari liep het mis. Een amendement van oppositiepartijen SP.A en Groen voor de invoering van minimumtarieven werd toen tegen de verwachtingen in unaniem goedgekeurd. De meerderheidspartijen zagen hun vergissing te laat in, waardoor men de tweede lezing moest aanvragen en het decreet niet verder gestemd kon worden. Afgelopen week werd de tekst opnieuw geagendeerd, maar toen vroeg de oppositie een tweede lezing.

Het nieuwe decreet schrapt ten laatste in 2020 de bestaande vaste tarieven. Exploitanten zullen in de toekomst zelf hun prijs kunnen bepalen. Ook het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners verdwijnt, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. De Vlaamse regering hoopt daarmee de taxi goedkoper te maken. Verder moet het nieuwe decreet de komst van nieuwe concepten en deelplatformen zoals Uber regelen.

De VVB en de taxi vallen voortaan onder eenzelfde vergunning en worden "straattaxi" die in heel Vlaanderen vervoerdiensten kan aanbieden. Voor de standplaatsen in de steden is een bijkomende machtiging als "standplaastaxi's" van de stad vereist.

De definitieve tekst die aangenomen is door de plenaire vergadering is pas binnen enkele dagen beschikbaar.

Bron: BELGA - 20 maart en eigen info GTL

******

Wat is de verdere planning? 

Eerst nog een uitvoeringsbesluit.

Het decreet kan pas echt van kracht worden als een uitvoeringsbesluit gepubliceerd is. Daarin moeten nog veel stukken van het decreet, concreet uitgewerkt worden. Of het allemaal effectief in voege treedt op  1/1/2020 is dus nog niet zeker. 

Overleg

Een delegatie van GTL werd donderdagnamiddag 20 maart ontvangen door de verantwoordelijken van het kabinet van minister Weyts en van het Departement mobiliteit (MOW) om het ontwerp van uitvoeringsbesluit te bespreken.

De vakbonden werden afzonderlijk ontvangen.

De Vlaamse bestuurders van GTL komen maandag namiddag bijeen om een nota op te stellen, waarin onze opmerkingen op de tekst staan en aanpassingsvoorstellen. Het is de bedoeling om deze nota samen met de vakbonden als een "gemeenschappelijk standpunt" aan het kabinet over te maken.

Naar de Vlaamse regering

Het ontwerp van uitvoeringsbesluit zal op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Vlaamse Regering staan, die dit in eerste lezing wenst goed te keuren.

We verwachten dat het uitvoeringsbesluit niet meer definitief zal goedgekeurd worden onder de huidige verkiezingen.

Dit kan pas na de verkiezingen van mei, door een volgende Vlaamse regering.

 

 

 

 

 

 

 

Top