GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

16/11/2022 - Drempels die de aanwerving van chauffeurs extra bemoeilijken in Vlaanderen en in België

 

Ook in de taxisector is er een nijpend tekort aan kandidaat-chauffeurs. En als er te weinig taxichauffeurs zijn, dan verlengen de wachttijden als je een taxi bestelt. Dat kan soms tegenvallen als je in het midden van de nacht of in de kou moet wachten op de taxi, omdat er geen chauffeur beschikbaar is...
We vermelden hieronder enkele factoren die de aanwerving van chauffeurs extra bemoeilijken in Vlaanderen en in België. 

EERSTE KNELPUNT

Vooreerst moet een kandidaat-chauffeur een medisch onderzoek ondergaan voor het behalen van het rijgeschiktheidsattest ("medische schifting"). Vervolgens moet hij/zij een bestuurderspas aanvragen bij zijn gemeente. Die procedure duurt dikwijls meerdere weken. En dat ontmoedigt al veel kandidaten. Kan daar iets aan doen (tijdelijke bestuurderspas uitreiken bij aanvraag)? Om de pas te verkrijgen moet een recent blanco strafblad en een attest van taalkennisniveau "B1-"voorgelegd worden.

TWEEDE KNELPUNT

De nieuwe hoge eisen van het attesteren van taalkennisniveau B1-. Die eis, die in 2019 door Ben Weyts ingevoerd werd, dwingt een groot aantal chauffeurs de taxisector te verlaten en elders werk te zoeken. 200 uren taalopleiding in een CVO volgen bovenop een voltijdse job om daarna schriftelijke en mondelinge proeven te moeten afleggen, dat zien veel chauffeurs niet zitten. Dergelijke hoge taaleisen zijn niet aangepast voor de taxisector, die als meest diverse sector in België dikwijls een eerste job biedt aan nieuwkomers (inclusief vluchtelingen en migranten). Kandidaatchauffeurs of taxichauffeurs vertrokken naar andere werkgevers, bv de openbare vervoersmaatschappijen. En die zijn niet onderworpen zijn aan dezelfde wettelijk opgelegde, strenge taaleisen! De Lijn, MIVB,.. mogen zelf intern de taalkennis van hun (kandidaat-) chauffeurs testen.
Voor de sociale partners van de taxisector was het al een grote verbetering geweest, had de regering geopteerd voor taalkennisniveau A2 (basiskennis NL volgens het EU taalkader) als minimum (is voldoende voor communicatie met passagiers).

DERDE KNELPUNT

Deeltijdse chauffeurs die weekend werk of nachtdiensten presteerden (soms als gepensioneerden) zijn als eersten tijdens de corona pandemie vertrokken en moeten nu dringend vervangen worden. Nieuwe deeltijdse chauffeurs zijn nu moeilijk te vinden, omdat werkzoekenden liever opteren voor een flexijob (nettoloon=brutoloon). De laatste regeringen hebben dat flexijob-statuut beperkt tot enkele sectoren - lees: sectoren die het hoogst op de barricades gingen staan en meer politieke steun kregen. Daardoor is een oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt ontstaan. Kan je geen flexijob aanbieden met nettoloon = brutoloon? Dan ben ik niet geïnteresseerd in jouw weekendjob en ga ik liever elders zoeken waar het wel kan.
Pierre-Yves Dermagne niet alle sectoren hebben een nood aan flexijobbers. De taxisector is, net als enkele andere sectoren (horeca toerisme, autocar...), een sector die wel hunkert naar de invoering van dat statuut.

No alternative text description for this image

Top