GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25/08/2022 - Website of Facebookpagina van je bedrijf? Deze gegevens zijn verplicht

1 op 3 ondernemingen is niet in orde met de wettelijk verplichte vermeldingen op hun website en/of Facebookpagina. Hiervoor riskeren zij een boete.

De FOD Economie is bevoegd voor de controle van bedrijfspagina’s. Uit een grootschalige controle bleek dat meer dan 1 op 3 ondernemingen niet in orde was met de wettelijk verplichte vermeldingen op hun website en/of sociale media. Helaas riskeer je hiervoor een boete. Check dus snel of je deze gegevens overal duidelijk vermeldt.

Wat moet ik zeker vermelden?

 • Het lijkt nogal logisch, maar allereerst de naam van je onderneming. Heeft je onderneming geen naam, dan moet je je eigen naam vernoemen. Ook het adres van je vestiging en andere mogelijke contactgegevens, indien beschikbaar, moet je vermelden.  
 • Daarnaast zijn er ook een aantal formele identificatiegegevens die je moet opnemen op je website of facebookpagina, zoals je ondernemingsnummer en btw-nummer indien van toepassing.
 • Is je onderneming een vennootschap? Vermeld dan zeker ook de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en de bevoegde ondernemingsrechtban. Dit moet je omschrijven als volgt: het woord rechtspersonenregister of de afkorting ‘RPR', gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen je vennootschap haar zetel heeft. 
 • Maakt je website gebruik van cookies, dan moet je uiteraard ook de zogenaamde cookieverklaring opnemen. Verwerk je gegevens van klanten, dan moet je ook de nodige informatie geven omtrent het respecteren van de privacywetgeving.
 • Verkoopt u ook producten online?
   In dat geval moet uw website of Facebookpagina veel meer wettelijk verplichte informatie bevatten zoals:
  • de totale prijs;
  • de belangrijkste kenmerken en voorwaarden;
  • de wijze van betaling en levering;
  • enz.

OVERZICHT

Altijd vermelden:

 • Naam van de onderneming
 • Adres
 • Contactgegevens
 • Ondernemingsnummer

Indien van toepassing:

 • Vennootschappen: rechtsvorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsrechtbank
 • Vergunde activiteiten: toezichthoudende autoriteit
 • Gedragscode 
 • Cookieverklaring en privacywetgeving
 • Bij e-commerce (als je online ook verkoopt): check de informatieplicht

Bron: FOD Economie, augustus 2022


Top