GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

01/07/2022 - Brussel: Taxihervorming - Ontwerp-uitvoeringsbesluiten goedgekeurd in eerste lezing

Brusselse Taxi-adviescommissie moet advies verlenen over de ontwerpbesluiten: quota, subcategorieën van taxidiensten, tarieven, zero-emissie in 2025...

Het kabinet van minister-president Vervoort en de Directie voor het Bezoldigd personenvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben ons de 2 voorontwerpen van besluit overgemaakt die op 30 juni in eerste lezing door de Brusselse regering goedgekeurd werden:

  • 1 ontwerpbesluit met betrekking tot de taxidiensten
  • 1 betreffende de subcategorieën van de taxidiensten, alsmede de daarop van toepassing zijnde quota en tarieven.

De regering wil snel gaan. De inwerkingtreding van de nieuwe ordonnantie (taxihervorming) en deze ontwerp-uitvoeringsbesluiten is gepland voor 22 oktober 2022 "om de economische en sociale schade te vermijden die zou kunnen worden veroorzaakt door het vervallen  van de voorlopige ordonnantie van 10 december 2021" (de zogenoemde "pleisterordonnantie" die Uber-chauffeurs toeliet om ondanks de veroordeling eind 2021 van deze diensten,  hun activiteiten tijdelijk mochten voortzetten).

De GTL en de plaatselijke Brusselse taxiverenigingen zijn analyseren momenteel de  teksten alvorens hun advies over te maken.

Wij zullen u verder op de hoogte houden van het verder verloop van de besprekingen.

Top