GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10/06/2022 - BVR Aanpassing taaleisen bestuurderspas is goedgekeurd

Taxichauffeurs krijgen 2 jaar langer de tijd om te voldoen aan aangepaste taalvereisten Nederlands: niveau B1, richtgraad 2 (Europees referentiekader Talen)

Persbericht Minister Lydia Peeters

Taxichauffeurs die onvoldoende Nederlands kennen, krijgen twee jaar langer de tijd om het vereiste taalniveau te halen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zonder de verlenging van de overgangsperiode zouden 2.600 taxichauffeurs hun bestuurderspas kwijtraken, meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) dinsdag.

Sinds 1 juli 2020 moeten taxibestuurders volgens het nieuwe taxidecreet een bestuurderspas op zak hebben. Een van de eisen is wel dat de bestuurders een bewijs van taalbekwaamheid hebben.

Het gaat om een attest van taalniveau B1 (richtgraad 2.4), dat de bestuurders ten laatste twee jaar na het verkrijgen van de pas moesten kunnen voorleggen. 

De Vlaamse regering heeft nu beslist om die overgangsperiode met twee jaar te verlengen. De regering besloot ook om het gevraagde taalniveau aan te passen van B1 (richtgraad 2.4) naar B1 (richtgraad 2.2). 

"Zonder aanpassing aan de regelgeving zou in de komende maanden de bestuurderspas van zo'n 2.600 bestuurders, op een totaal van 8.300, ingetrokken worden", duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Peeters.

Bron: Belga, 7 juni 2022

Commentaar van GTL:

Onthoud alleszins:

Nieuwe bestuurders

Bij aanwerving van een nieuwe chauffeur (of bij het starten als nieuwe zelfstandige chauffeur) moet de kandidaat over volgende minimale kennis van het Nederlands beschikken:

a) op het niveau B1, richtgraad 2, van het Europees Referentiekader voor Talen of;

b) op het niveau A2 van het Europees referentiekader voor Talen en hij bewijst binnen twee jaar na het bekomen van de bestuurderspas dat hij over het niveau B1, richtgraad 2, beschikt;”

Bestaande bestuurders met bestuurderspas van voor 1 juli 2022

Houders van bestuurderspassen met bewezen taalkennis van het Nederlands op het niveau A2, die zijn verleend voor 1 juli 2022, zijn vrijgesteld van het bewijs van het behalen van niveau B1, richtgraad 2, van het Europees referentiekader voor Talen tot 30 juni 2024. Vanaf die datum is het attest B1, richtgraad 2, wel vereist.

Exploitanten:

Deze hoeven geen minimum taalniveau meer te attesteren (omdat dit ook in  andere activiteitsectoren geen vereiste is om een een bedrijf uit te baten).

We zullen u nader informeren in de komende dagen over deze taalniveaus, opleidingen en attestering.

Top