GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24/05/2022 - Brussels Taxiplan: Vervoort wil uitvoeringsbesluiten taxiplan tegen september

Ondertussen wordt de noodordonnantie die Uber en -chauffeurs (ondanks veroordelingen) verder laat werken, met 3 maanden verlengd tot 22 oktober.

Brussels Taxiplan - Vervoort maakt zich sterk dat uitvoeringsbesluiten van taxiplan in september klaar zijn

BRUSSEL 24/05 11:37 (BELGA) 
De noodordonnantie, ook wel "sparadrap-ordonnantie" genoemd, die gestemd werd in december vorig jaar om het mogelijk te maken dat Uber-chauffeurs ondanks de veroordelingen in hoger beroep tijdelijk kunnen blijven werken in het Brussels Gewest, wordt met drie maanden verlengd tot 22 oktober. Dat kondigde minister-president Rudi Vervoort dinsdag in het Brussels Parlement aan bij de bespreking van de taxi-ordonnantie. Hij maakt zich sterk dat de nodige uitvoeringsbesluiten in september klaar zijn "zodat de gehele hervorming van kracht kan worden voor het einde van de verlenging van de sparadraps-ordonnantie".

De commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement vervolgde dinsdag de bespreking van de taxi-ordonnantie met de antwoorden van de minister-president op de vele vragen die vorige week gesteld werden in het kader van de algemene bespreking.

Rudi Vervoort wees erop dat de tijdelijke "sparadrap"-ordonnantie slechts tot 22 juli van kracht is, maar met drie maanden verlengd zal worden tot 22 oktober. Die noodordonnantie moest de VVB-chauffeurs (verhuur van voertuigen met chauffeur) en meer bepaald de Uber-chauffeurs, ondanks hun dubbele veroordeling door het Hof van Beroep, toelaten om verder te werken in afwachting van de invoering van het nieuwe taxiplan. Intussen werkt zijn administratie en kabinet aan de uitvoeringsbesluiten, die in juli naar de Raad van State kunnen gestuurd worden zodat ze in september klaar zijn. Zo kan de hele hervorming van kracht worden voor het einde van de verlenging van de noodordonnantie.

De uitvoeringsbesluiten zullen ook voorgelegd worden aan de Taxi-Adviescommissie, aan Brupartners en aan alle actoren van de sector, inclusief de reserveringsplatformen en de verenigingen van chauffeurs en uitbaters, vulde de minister-president aan.

Bron: Belga, 24.05.2022

Deze verlenging is slecht nieuws voor de Brusselse chauffeurs. De nieuwe ordonnantie moet een beperking van het aantal vergunningen vastleggen in de hoofdstad. Nu wordt er gevreesd dat veel vergunningsaanvragen gaan binnenstromen in de komende maanden, nog voor de de nieuwe verordening in werking treedt,

Top