GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

19/05/2022 - Gevolgen van de hoge dieselprijzen voor de taxisector

Reactie van minister Van Peteghem op oproep van GTL

GTL heeft in april, zoals de collega’s van andere federaties van transportbedrijven, een oproep gedaan aan de minister financiën Van Peteghem.  De federale regering verlaagde de accijns op diesel met 14,46 eurocent (excl. btw), wat een interessante tegemoetkoming vormde voor de consumenten, die met de stijgende dieselprijzen geconfronteerd waren.

Maar de taxibedrijven vallen onder de speciale regels over de professionele diesel. Voor de bedrijven uit onze sector, vertaalde de algemene verlaging met 14,46 eurocent zich in een verminderde terugbetaling van accijnzen in het kader van de professionele diesel sedert 19 maart.

GTL benadrukte dat de taxisector het bijzonder moeilijk heeft  gehad door de maatregelen van de overheid in het kader van de covid-pandemie. Vandaag kent de sector een relance, die nieuwe investeringen vereist in een context van hoge dieselprijzen.

GTL drong aan op een hogere tegemoetkoming in de professionele diesel. De bedrijven hebben het momenteel extra moeilijk door de verhoogde dieselprijzen, na de zware economische gevolgen van de pandemie. Dankzij de relance is er nu opnieuw nood aan meer vervoersaanbod maar de taxibedrijven kunnen dit slechts realiseren door te investeren in voertuigen, in een context van zeer hoge energieprijzen.

GTL verwees naar de vraag van onze Europese koepelorganisatie (IRU) aan de voorzitter van de Europese Commissie om de transportsector te steunen in de context van de sterk gestegen brandstofprijzen.

Ondertussen heeft de EU Commissie laten weten dat zij het kader van de Europese richtlijn energiebelasting (EBR) niet tijdelijk wil wijzigen om opportunistische redenen. De transitie naar 2055 (Fit for 55) kan niet ter discussie worden gesteld: in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990; Zero emissie in 2050.

Hier kan u het antwoord van de minister lezen:

2022-05-09-Brief Minister Van Peteghem over Gevolgen hoge dieselprijzen voor de taxisector.pdf


Top