GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25/04/2022 - Taaleisen Nederlands chauffeurs (bestuurderspas) en exploitanten (vergunninghouder)

Regering werkt aan een nieuw Vlaams besluit om de huidige eisen en attesten te herbekijken.

De Regering heeft eindelijk de ecoscores in het taxibesluit definitief goedgekeurd. Ondertussen maken veel chauffeurs zich zorgen over het attest over taalkennis Nederlands dat zij schuldig blijven. Momenteel staat in het taxibesluit van 2019 nog steeds de (te) hoge taaleis B1, die de taxichauffeurs moeten overmaken, ten laatste 2 jaar na de aflevering van hun eerste bestuurderspas (meesten kregen die medio 2020; bij velen  was dit op basis van een attest van taalkennisniveau A2).

Er werd ons aangekondigd dat een herziening van de taalvoorwaarde deel zal uitmaken van een volgend besluit "dat in volle voorbereiding is".

Voor GTL  moet er, naast het bepalen van het vereiste taalkennisniveau (er wordt gesproken over een nieuw A2+ niveau speciaal geschreven op maat van de taxichauffeurs), ook gewerkt worden aan de vorm van de testen

Kortom, moet er rekening gehouden worden met specifieke problemen voor onze chauffeurs: 

  • Als de overheid wil gaan voor een niveau A2+ "Taxichauffeur" dan is een concrete omschrijving van dat niveau nodig. 
  • De taaltesten die georganiseerd worden door de Agentschappen, moeten aangepast worden, specifiek voor deze doelgroep. Bovendien zijn er momenteel  grote wachtlijsten voor de taaltesten - wat regelmatig het geval is tijdens vluchtelingencrisissen,… Dat mag de aanwerving van nieuwe chauffeurs niet in het gedrang brengen.

Of.. kan men het basisniveau A2 niet als minimum taalkennisniveau behouden voor de bestuurderspas? Dat is wat de sociale partners van in het begin gevraagd hebben, rekening houdend met de zeer grote diversiteit in de taxisector.

Top