GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

07/03/2022 - Mondmasker niet verplicht in taxi's (maar aanbevolen)

Wat geldt vanaf vandaag voor de taxichauffeurs na de versoepelingen van laatste Overlegcomite?

Er is bij leden van GTL onduidelijkheid ontstaan, omdat men alleen OV en vliegtuig nadrukkelijk noemt als plekken waar het mondkapje – ondanks de versoepelingen – nog steeds verplicht is. 

Dit werd beslist op 4 maart:

Mondmasker

"Op de werkvloer en in de winkels is een mondmasker niet meer verplicht vanaf 7 maart."

"De mondmaskerplicht op het openbaar vervoer en in de zorgsector blijft wel bestaan".

Capaciteit

Klanten in handelszaken en bij contactberoepen moeten niet langer 1,5 m afstand bewaren. 

Er gelden geen beperkingen meer op het vlak van capaciteit voor feestzalen of evenementen.

Er gelden ook geen beperkingen meer op openbare markten of kermissen, sportactiviteiten, workshops, recreatieve activiteiten, …

Welke regels blijven wel nog voortbestaan in de taxisector?

De Generieke Gids blijft in aangepaste vorm nog bestaan tot 7 mei. Dat betekent concreet dat u tot dan als werkgever uw werknemers wel nog steeds moet aanmoedigen om afstand te houden, handen regelmatig te wassen, en het mondmasker te dragen als ze geen 1,5m afstand kunnen houden of wanneer ze rondlopen.  Bedoeling blijft ook om de werkvloer te organiseren op een manier die toelaat om afstand te houden. Maar het gaat dus om een aanbeveling en geen verplichting.

In sommige sectoren hebben de sociale partners nog een eigen, specifiek sectorprotocol. 

Voor de taxisector is er momenteel geen sectorprotocol en dus valt men terug op de regels van de hogervermelde generieke gids.

KB van 5 maart 2022

De regels rond het mondmasker werden vastgelegd in het KB van 5 maart:

Art. 14. § 1. Eenieder, vanaf de leeftijd van 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker in de bus, de (pre)metro, de tram en de trein, voor wat betreft de binnenruimten.
In afwijking van het eerste lid is het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen en van alle bussen die diensten uitvoeren in het kader van het openbaar vervoer niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen mondmasker draagt.

Zoals je zal lezen, geldt de mondmaskerplicht dus enkel op de bus, metro, tram en trein. Niet in de taxi. Ook de verplichting om 1,5m afstand te voorzien is afgeschaft.

Is de taxichauffeur een zelfstandige, dan blijft het daarbij. Is de taxichauffeur een werknemer, dan moet je ook rekening houden met de volgende bepaling uit de Generieke Gids:

  • Moedig werknemers die niet alleen in het voertuig zitten aan een mondmasker te dragen.
  • Moedig werknemers aan om de ramen van het voertuig open te laten als ze niet alleen in het voertuig zitten. Als het koud is, kunnen ze de verwarming opzetten om het comfortabel te houden in het voertuig.
  • Zorg ervoor dat werknemers het voertuig verluchten en regelmatig reinigen als ze niet alleen in het voertuig zitten
  • Garandeer zoveel mogelijk een voldoende afstand (minstens 1,5 meter) tussen personen (de zgn. ‘social distancing’). Als de werkorganisatie het ondanks andere bijkomende maatregelen niet toelaat om 1,5 meter afstand te behouden, probeer dan de marge van 1,5 meter zo dicht mogelijk te benaderen en beperk zoveel mogelijk de duurtijd van de contacten. Als dat niet steeds mogelijk is omwille van de specifieke werkcontext (bv. in de zorg of bepaalde productieomgevingen), maak dan gebruik van de technische en organisatorische maatregelen zoals tussenwanden of schermen. 

Er geldt ook in dat geval dus geen verplichting om een mondmasker te dragen of afstand te houden. Maar wel de vraag aan de werkgever om dat wel nog aan te moedigen. Als de taxichauffeur een werknemer is, doe je er als werkgever best aan een risicoanalyse op te maken met de Externe Dienst voor Bescherming en Preventie op het Werk, om in te schatten welke maatregelen je best nog neemt.  

Top