GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13/01/2022 - Oproep van De Lijn aan Kandidaat – uitvoerders voor bijkomend aanbod leerlingenvervoer

Taxi- IBP- of VVB-bedrijven met interesse voor deze opdrachten kunnen zich spoedig kenbaar maken bij de hierbij vermelde contactpersoon van De Lijn

Graag verwijzen we u naar onze eerdere nieuwsbrief van 22/12/2021 "Akkoord over beter leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs "(link): 

De Lijn wil nu spoedig bestekken en concrete opdrachten per rit verdelen aan taxibedrijven in de verschillende provincies in Vlaanderen waar dergelijk  leerlingenvervoer met minibusjes of taxivoertuigen moeten uitgevoerd worden. 

Er werd ons gevraagd om daarover de mededeling hieronder te versturen naar onze leden.


De Vlaamse regering voorziet dit schooljaar (tot 30 juni 2022) 11 miljoen euro extra middelen  voor onder meer verschillende soorten van bijkomende vervoersmiddelen en de nodige busbegeleiding. 

De Lijn  is de planningen aan het herwerken om de rittijd te beperken tot 90 minuten.  De Lijn vraagt het akkoord voor de voorstellen aan de scholen.   De scholen analyseren dat de voorstellen voldoen aan de noden van de leerlingen en de ouders.  De scholen zorgen daarnaast voor de inzet van busbegeleiding (indien nodig).  Er is afgesproken dat ritten tot 6 leerlingen kunnen uitgevoerd worden zonder busbegeleiding. 

Na het akkoord van de school/ scholen over een betrokken rit zal De Lijn de opdracht dadelijk verdelen aan de kandidaat opdrachtnemers via e-mail.  Opdrachten zullen verspreid verdeeld worden op basis van de ontvangen akkoorden van de scholen.  Voor elke rit is er een afzonderlijke opdracht.  De Lijn zal per opdracht/ rit  het aantal zitplaatsen en de planning concreet aanduiden.  

De opdrachten lopen op dit moment tot 30 juni 2022.  De Lijn zal om een prijsvoorstel vragen voor de betrokken rit.  

De Lijn zal het bestek en de concrete opdracht per rit verdelen aan:

  • aan de exploitanten leerlingenvervoer van de betrokken provincie. 
  • autocarbedrijven van de betrokken provincie 
  • aan de taxibedrijven van de betrokken provincie. (bron DMOW)

Taxi- IBP- of VVB-bedrijven met interesse voor deze opdrachten en niet behoren tot de reeds gekende bedrijven (zie vorige twee categorieën) maken zich zo snel mogelijk kenbaar bij Yves Lust – yves.lust@delijn.be

Top