GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

06/12/2021 - RECHTZETTING - Reizen naar België vanuit het buitenland

TAXI-en VVB- Vervoerder moeten NIET bij vertrek naar België controleren op PLF, vaccinatie-, test- of herstelcertificaat

We komen terug op onze nieuwsbrief van 6 december, waarin we het hadden over de nieuwe bepalingen van het  KB van 4 december 2021 voor grensoverschrijdende verplaatsingen. 

De Taxi- en VVB-chauffeurs vallen NIET onder de definitie van wat moet verstaan worden onder "vervoerder" 

Het is dus niet hun taak om  bij het vertrek naar België controleren of hun passagiers het PLF hebben ingevuld en in sommige gevallen of zij beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat

PROFESSIONELE VERVOERDER VALT ONDER "ESSENTIËLE REIS"

Art.16 §1

Reizen zoals bedoeld in bijlage 1 van dit besluit worden beschouwd als essentieel en zijn dus toegelaten.

Bijlage 1

Voor de toepassing van artikel 16, § 1, van dit besluit worden de volgende reizen als essentieel beschouwd: 

- de professionele reizen van vervoerspersoneel;

REIZEN NAAR BUURLANDEN

Elk land kan andere maatregelen opleggen voor reizigers. Informeer je goed over de maatregelen die gelden in het land van je bestemming, maar ook van de landen waar je doorreist. Raadpleeg voor je vertrek de website reopen.europa.eu

Reizigers wordt ten zeerste aangeraden te allen tijde relevante certificaten bij zich te hebben.


Top