GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24/11/2021 - Uber stopt activiteiten in Brussel en dumpt chauffeurs (en klanten).

Chauffeurs kunnen op korte termijn aangeworven worden aan een degelijk loon bij de Brusselse taxibedrijven.

PERSBERICHT

Uber stopt activiteiten in Brussel en dumpt chauffeurs (en klanten). 


Uberchauffeurs kunnen op korte termijn aangeworven worden aan een degelijk loon bij de Brusselse taxibedrijven.


Brussel, 24 november 2021 – Het is zover, Uber moet stoppen in Brussel om dwangsommen te ontlopen. In de rechtszaak die door Taxis Verts al sinds 2015 loopt (toen was het tegen UberPop, ondertussen werd dit uitgebreid tot de andere Uber-diensten met VVB-chauffeurs), komt vandaag eindelijk een ontknoping. Het is nu duidelijk voor iedereen: Uber moest altijd al met chauffeurs onder taxivergunning functioneren. Eerder dit jaar werd in beroep geoordeeld dat ook de VVB-reglementering (wagenverhuur met chauffeur), waaronder de Uber-chauffeurs sinds 2017 rijden, voor een groot deel niet nageleefd werd. 

Vandaag doen de Brusselse taxibedrijven een oproep tot de Uberchauffeurs die vandaag als zelfstandigen gedumpt worden door hun werkgever. De taxibedrijven hebben sinds 2019 veel chauffeurs verloren door de coronacrisis en zitten daardoor met een tekort aan veel nieuwe chauffeurs. Zij zijn bereid om op korte termijn de Uberchauffeurs aan te werven met een arbeidsovereenkomst, aan een degelijk loon en met een voordelige sociale zekerheid. Op die manier worden de klanten van Uber niet in de kou gelaten. Er zijn nog andere taxi-apps voor Brussel.


Vandaag verdwijnt Uber uit het straatbeeld, door een nieuwe uitspraak, deze keer is er niet aan te ontkomen. 


De Brusselse regering heeft veel te lang gewacht om met een degelijk taxiplan en hervorming af te komen. 


De Brusselse regering heeft ook te lang gewacht om haar verantwoordelijkheid te nemen en zit nu zelf met de gebakken peren. Er is nooit effectief opgetreden tegen Uber, ook niet na een andere recente uitspraak van de beroepsrechtbank (in januari). Al jaren was een hervorming nodig en heeft men de andere richting uitgekeken en de situatie laten verrotten. Gelukkig is er een nood aan vervanging van veel taxichauffeurs: de Uberchauffeurs kunnen op korte termijn aangeworven worden aan een degelijk loon bij de Brusselse taxibedrijven.

Het argument van Uber dat de Brusselse wetgeving van 1995 ouderwets en dus niet meer toepasbaar zou zijn, klopt niet. Er moeten wellicht aanpassingen komen, meer aangepast aan de manier waarop ritten kunnen besteld worden en met een meer dynamische prijszetting.


Waar de wetgevende en uitvoerende macht hebben gefaald, heeft de rechterlijke macht telkens de beslissing moeten nemen.


En dat is niet de normale gang van zaken!

Waar de politici nooit de politieke moed hebben gehad om de werking van Uber in Brussel en de randgemeenten  te veroordelen, heeft de rechterlijke macht, na lange beroepsprocedures en veel juridische spelletjes, de overtredingen stopgezet.


Gaan deze 2.000 Uberchauffeurs naar Vlaanderen?


Uber is op dit ogenblik in Vlaanderen weinig actief. Of de 2.000 Brusselse Uberchauffeurs in Vlaanderen kunnen starten, valt te betwijfelen, want ze zijn de Nederlandse taal maar weinig of helemaal niet machtig (attesteren van taalkennis is een nieuwe eis in de Vlaamse wetgeving). Vlaanderen is zeer ver gegaan in de liberalisering van de taximarkt; daar moet de toekomst uitwijzen of dat goed werkt. Anderzijds is er in Vlaanderen ook geopteerd voor een verregaand controlesysteem, waarbij de chauffeurs in real time alle gegevens digitaal moeten doorgegeven aan de Vlaamse overheid. Als Uber in Vlaanderen wil werken met chauffeurs, zal die controle moeten nageleefd worden.


###

Bijkomende informatie


Pierre Steenberghen

Secretaris-Generaal 

G.T.L. 

[Nationale Groepering van Taxiondernemingen - Groupement National des Entreprises de Taxis]

M : 0496 39 70 43 

E-Mail: psteenberghen@gtl-taxi.be


PB-UBER stopt activiteiten in Brussel en dumpt chauffeurs (en klanten) .pdf

Top