GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

06/01/2022 - Geschenkcheques 2021 al betaald aan uw werknemers?

Uw arbeiders  hebben voor de eindejaarsfeesten 2021 recht op een geschenkcheque (Terugbetaling door het Sociaal Fonds aan de werkgever )

Toekenningsvoorwaarden:

  • Arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068. 
  • 2 jaar anciënniteit in het bedrijf per 01/12/2021.
  • Minstens één dag effectief gepresteerd hebben in 2021.

 Bedrag van de geschenkcheque:

  • Voltijdse: € 35.
  • Arbeidsregime meer dan 50% van een voltijdse arbeider volgens arbeidscontract: € 35.
  • Arbeidsregime van 50% of minder van een voltijdse arbeider volgens arbeidscontract: € 17,5.

 Terugbetaling door het Sociaal Fonds:

De werkgever kan nadien het bedrag van de geschenkcheques terugvorderen van het Sociaal Fonds (enkel de nominale zichtwaarde van de cheques!).

 Meer informatie:

De formulieren voor de aanvraag van terugbetaling door het Sociaal Fonds (vanaf maart) vindt u hier >>>>>>>
 De volledige CAO betreffende de geschenkcheques vindt u hier >>>>>>>

******

Vergeet niet dat er ook ecocheques moeten betaald worden (sociaal akkoord 2021-2022) in januari 2022 (zie onze andere nieuwsbrief:  Herinnering: Ecocheques te betalen in januari 2022 en in daaropvolgende jaren


Top