GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

21/10/2021 - Protocolakkoord Taxi en verhuur van voertuigen met chauffeur- 18/10/2021 - 18/10/2021

Vertegenwoordigers van de werknemers (ABVV-BTB, ACV-Transcom, ACLVB) en (GTL) ondertekend volgend onderstaand sociaal akkoord.


Koopkracht

 • Toekenning eco-cheque € 100 voor het jaar 2021 uiterlijk op 31/01/2022
 • Toekenning eco-cheque € 100 recurrent vanaf 2022 uiterlijk op 31/01/xxxx + 1
 • Toekenning conform de modaliteiten van de NAR CAO nr. 98. Pro rata temporis voor een werknemer die tijdens de referteperiode in dienst van de werkgever is getreden of hem heeft verlaten. Pro rata de tewerkstellingsbreuk.
 • De werkgevers kunnen vanaf 1 juli van het jaar een aanvraag tot terugbetaling indienen bij het sociaal fonds voor de eco-cheques die zij aan hun arbeiders hebben betaald in januari.

Verhoging werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds

Volgende verhoging wordt toegepast om de uitbetaalde eco-cheques te kunnen terugstorten aan de werkgevers : 

 • Per 1 januari 2022 wordt de totale werkgeversbijdrage uitzonderlijk verhoogd van 1,5% naar 2,3%
 • Vanaf 1 januari 2023 wordt de totale bijdrage teruggebracht op 1,9%.

Kosten eigen aan het beroep

 • Terugbetaling door werkgever van de kosten van de bestuurderspas IBP

Verhoging fietsvergoeding

 • Toekenning van de maximaal fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding vanaf 1/1/2022 (0,24 €/km heen en terug). Automatische verhoging indien het plafond van de fiscale vrijstelling zou verhogen in de toekomst.

Kwalitatieve elementen                

 • Einde loopbaan: verlenging van de cao's inzake tijdskrediet / landingsbanen & invulling van de recente NAR- CAO's tijdkrediet/ landingsbanen; intekenen op de Vlaamse aanmoedigingspremie.
 • Verlenging diverse cao's bepaalde duur (risicogroepen, permanente vorming)
 • Versoepeling minimumvoorwaarden GMMI: 5 keer weigeren van een rit i.p.v. 1 weigering (zoals dat nu is) alvorens men financieel kan gesanctioneerd worden.

Dit protocolakkoord wordt momenteel omgezet in collectieve arbeidsovereenkomsten per thema. dan heeft u het detail voor de toepassing  van elke maatregel. U zal die cao's binnenkort nog van ons ontvangen.

Lees hier het protocolakkoord van de sociale partners van 18.10.2021


Top