GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15/10/2021 - Schadeclaim van 69 taxibedrijven over ontoereikende of verkeerde coronasteun overheden

De dagvaarding werd ingediend op 7 september 2021. De inleidende zitting heeft onlangs plaatsgehad. 

69 bedrijven hebben zich deze zomer gemeld voor deelname aan de dagvaarding van de Federale Staat en de 3 Gewesten om schadevergoedingen te eisen voor verliezen die zij geleden hebben wegens onvoldoende/ongepaste begeleidende maatregelen tijdens de coronacrisis.

De dagvaarding werd ingediend op 7 september 2021. De inleidende zitting heeft onlangs plaatsgehad en in de komende maanden zullen de conclusies uitgewisseld worden tussen de betrokken partijen in het geding. 

Het advocatenkantoor dat de zaak voor de taxibedrijven verdedigt, heeft naar een twintigtal daarvan (deelnemers aan de dagvaarding) een e-mail gestuurd met het verzoek documenten over te maken waarmee de geleden schade kan vastgesteld worden (balansen 2019 en 2020). Er werd hen gevraagd de informatie spoedig over te maken.

Een uitspraak wordt pas begin 2023 verwacht.

Lijst van de deelnemers aan de dagvaarding


Top