GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15/07/2021 - Geef uw advies voor administratieve vereenvoudiging!

Formuleer nog snel -uiterlijk 18 juli- uw voorstellen tot administratieve vereenvoudiging

Onze kmo’s  worden nog steeds met veel te veel administratieve lasten geconfronteerd. Het regeerakkoord voorziet een daling van de administratieve lasten met 30%. Vanuit GTL willen we daar actief aan meewerken door vereenvoudigingen voor te stellen die onze zelfstandigen, kmo’s en vrije beroepers ten goede komen. Daarom lanceren we samen met de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, de Dienst Administratieve Vereenvoudiging en de FOD Economie een oproep aan jullie om de administratieve lasten waarmee jullie geconfronteerd worden en die volgens jullie eenvoudiger kunnen, te melden via www.hrzkmo.fgov.be/vereenvoudiging.

Alle voorstellen zijn welkom (verschillende overheidsniveaus, domeinen, …) . 

U kan uw gegevens invullen maar kan ook anoniem voorstellen overmaken. 

Die oproep loopt al een maand maar u heeft nog de  kans om uw voorstellen in te dienen tot en met 18 juli.

GTL wordt op de hoogte gebracht van alle voorstellen die onze sector aanbelangen. We zullen nadien ook betrokken worden bij de verwerking van de voorstellen en bij de opvolging van de uitvoering van die voorstellen door de overheid.

Top