GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15/07/2021 - COVID – Vlaams beschermingsmechanisme 9 voor de subsidiemaand juni 2021

Bedrijven waarvan de omzet nog steeds 60% gedaald is, vragen dit aan vóór 5 augustus.

Voor wie? 

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand juni 2021;

Steun? 

10% van de omzet van juni 2019

Deadline? 

De indieningsperiode van de aanvragen loopt van 6 juli tot en met 5 augustus 2021, 20u.

Meer info

via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-9

 

Top