GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13/07/2021 - COVID – korting op UNISONO-factuur voor bedrijven van de taxisector/individueel bezoldigd personenvervoer

Bepaalde sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronapandemie en gesloten waren in 2021, krijgen een aanzienlijke korting op hun Unisono-factuur (luik auteursrechten).

Daarover hebben UNIZO, UCM en auteursrechtenmaatschappij Sabam een akkoord bereikt. Bij het berekenen van de korting wordt in belangrijke mate rekening gehouden met de periode van inactiviteit.

In concreto gaat het voor  de autocar- en taxisector om 3 maanden korting op de factuur 2021

Zolang de onderhandelingen liepen, werd het uitsturen van nieuwe Unisono-facturen - met daarin de Sabam-aanrekening voor auteursrechten, naast de aanrekening van uitvoerdersrechten - opgeschort. Nu het akkoord rond is, zullen bedrijven uit de betrokken sectoren vanaf deze maandag een brief ontvangen, waarin de regeling wordt uitgelegd en waarin de nieuwe factuur wordt aangekondigd.

Via een link in die brief, of via de QR-code op de brief, kunnen ondernemers online hun korting aanvragen. Die wordt dan meteen in mindering gebracht van de daaropvolgende factuur.

Aan te vragen binnen de 15 dagen

De korting moet wel binnen de 15 dagen worden aangevraagd. Wie die datum uit het oog verliest, ontvangt een te betalen factuur aan 100 procent, maar in een begeleidende brief wordt alsnog de kans geboden om via een link het korting bedrag terug te vorderen. 

U vindt hierbij linken naar

Bron : Unizo

Top